Hoe is het gesteld met gendergelijkheid in de kerk?

© iStockphoto.com

Hoe het eigenlijk gesteld is met de gelijkheid van alle genders binnen de christelijke kerken? Enerzijds zijn er kerken die zich open stellen voor transgenders, anderzijds was er begin dit jaar veel ophef over de Nashvilleverklaring, waarin onder andere staat dat "God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw."  Dr. Mariecke van den Berg (Religiewetenschap) gaat in op deze verschillen op de website van NieuwWij

Dr. Mariecke van den Berg
Dr. Mariecke van den Berg

Van den Berg stelt dat de Nashvilleverklaring een gevolg is van het feit dat zelfs in conservatieve protestantse kerken het gesprek omtrent inclusiviteit steeds meer op gang komt. “Ik denk dat er aardig wat mensen zijn die dat als bedreigend ervaren. De Nashvilleverklaring is niet eens zozeer gericht tegen de seculiere samenleving, maar veel meer richting de achterban om te zeggen: ‘dit gaat te ver’. Dat laat eigenlijk al zien dat het gesprek op gang komt. Vaak kun je uit een tegenreactie merken dat iets gaande is.”

Christelijke waarden 

Van den Berg ziet de toekomst van kerken met betrekking tot inclusiviteit hoopvol in. “Ik zie dat mensen vaak terugvallen op christelijke waarden als barmhartigheid, gastvrijheid en eensgezindheid. Vanuit die waarden voelen mensen zich er heel ongemakkelijk bij om anderen buiten te sluiten.”