"De jodenhaat neemt wereldwijd toe"

Antisemitisme-gw-hum

"Op Twitter en Facebook zijn antisemitische complotten alomtegenwoordig", zo blijkt uit onderzoek van Joris Veerbeek van de Utrecht Data School en De Groene Amsterdammer. Voor dit onderzoek zijn 1,3 miljoen tweets geanalyseerd die in 2019 zijn verstuurd. 

"Of antisemitisme in absolute zin is toegenomen is niet met zekerheid te zeggen. De zichtbaarheid van antisemitisme is de laatste jaren echter wel toegenomen. Eén verklaring is de opkomst van het internet, dat discriminatoire uitingen die vroeger alleen onder vrienden in de kroeg werden gedaan voor iedereen zichtbaar gemaakt heeft: ze staan nu zwart op wit."

Toename antisemitische hate speech

"Sinds de uitbraak van corona is antisemitische hate speech schrikbarend toegenomen", zei de VN-rapporteur voor vrijheid van religie vorige maand. "Ik ben uiterst bezorgd te zien dat bepaalde religieuze leiders en politici de pandemie misbruiken om haat tegen joden en andere minderheden te verspreiden." 

Goed-fout-categorieën

Deze reactie is niet uniek. "Je zag het ook na de economische crisis; mensen zijn hun grip op de werkelijkheid kwijt. Antisemitisme helpt om de wereld terug te brengen tot simpele goed-fout-categorieën."