Toelating en inschrijven

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding Diergeneeskunde gelden er toelatingseisen. Daarnaast zul je na je inschrijving mee moeten doen aan de selectieprocedure. Aan de hand van deze procedure wordt er bepaald wie er mag starten met de opleiding. Hoe dit allemaal in zijn werk gaat en welke stappen je moet nemen, lees je hier.

Toelating

De bacheloropleiding Diergeneeskunde is een opleiding met numerus fixus. Dit betekent dat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is. Voor het collegejaar 2024-2025 zijn er 225 plaatsen. Om in aanmerking te komen voor toelating voor het collegejaar 2024-2025 moet je voldoen aan de vooropleidingseisen en een plaats bemachtigen via de selectieprocedure. De deadline voor inschrijving is 15 januari 2024

Een Nederlands diploma

Selectie

Om in aanmerking te komen voor toelating tot studiejaar 2024-2025 moet je - naast voldoen aan de toelatingseisen - ook een plaats krijgen via de selectieprocedure. 

Selectieprocedure

Een niet-Nederlands diploma (a non-Dutch diploma)

In the Netherlands, only the Dutch vwo diploma gives direct access to a university education. If you hold a foreign secondary school diploma, International Student Admissions will need to determine whether you can be admitted to the University. In this case, they will verify if your diploma is considered equivalent to a Dutch vwo diploma. You can check whether your diploma meets this requirement on the page 'diploma equivalency'.

Would you like to know more?

More information about entry-requirements with a non-Dutch diploma and whether you can be admitted to the University, meet the programme-specific requirements and the language requirements, please contact International Student Admissions.

Selection

To qualify for admission to the academic year 2024-2025, the candidate must - in addition to meeting the entry requirements - get a place by participating in the selection procedure. 

Selection procedure

Inschrijven

Inschrijven voor studiejaar 2024-2025 is mogelijk vanaf 1 oktober 2023. De deadline voor inschrijving is 15 januari 2024.

Keuze gemaakt?

Weet je zeker dat je Diergeneeskunde wilt gaan studeren? En verwacht je voor de deadline aan alle toelatingseisen te voldoen? Schrijf je dan in via Studielink.

Inschrijven