Extra uitdaging

Heb je goede studieresultaten en beschik je over creativiteit, doorzettingsvermogen en een brede interesse? Een honoursprogramma geeft je de mogelijkheid meer uit je studie te halen en een betere startpositie voor je vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt.

Hounoursprogramma bachelor Diergeneeskunde

Dit facultaire programma is opgezet voor studenten die zich breder willen oriënteren en extra uitdaging tijdens hun studie zoeken. Je volgt naast je reguliere cursussen, een deel van het onderwijs - binnen en buiten het curriculum Diergeneeskunde - op honoursniveau. Daarnaast omvat het programma het schrijven van een honoursthesis, welke staat uit de reguliere thesis waarvan je zelf het onderwerp bepaald en een gerelateerd individueel project. Het onderzoek kan lab-gebonden biomedisch of klinisch-epidemiologisch zijn, maar kan ook onderzoek doen in bredere zin zijn, zoals historisch, ethisch, sociaal-wetenschappelijk of beleidsonderzoek. Om je verder te verbreden ga je op excursie in binnen of buitenland en kun je bijvoorbeeld multidisciplinaire cursussen bij andere UU-faculteiten volgen of internationale ervaring opdoen. 

Start en duur

Het honoursprogramma duurt twee jaar. Deze start met een introductieprogramma in het eerste studiejaar en wordt afgesloten aan het einde van het derde studiejaar. Succesvolle afronding van het programma wordt beloond met een honourscertificaat. 

Aanmelden

Alle eerstejaarsstudenten kunnen zich gedurende het eerste studiejaar opgeven voor het introductieprogramma, onafhankelijk van gemiddelde cijfer. Na het volgen van het introductieprogramma volgt er een selectie en bepaal je zelf of het honoursprogramma ook echt bij jou past. 

Studenten aan het woord

Ons doel is de tumor volledig te vernietigen met een minimale dosis straling.

Lieke Ruven
Lieke Ruven lachend in een witte labjas en blauwe handschoenen met een injectiespuit in haar handen.

Een onderzoeksgroep in Nederland is bezig met het ontwikkelen van een nieuwe therapie: de tumor bestralen van binnenuit. Lieke onderzocht voor haar Honours Programma hoe ze de injectie van radioactieve vloeistof kan verbeteren, zodat de tumor beter bestraald wordt. 

Lees het hele interview in de VetScience (p. 21-23)

Meer kennis, betere discussies en presentatievaardigheden, maar vooral ook een hoop nieuwe gelijkgestemde vrienden.

Ellis Vollebregt
Elles Vollebregt met kat in haar armen

Toen ik in het eerste jaar van de bachelor zat had ik nog nooit gehoord van het honoursprogramma. Dit veranderde toen er tijdens een hoorcollege wat meer over het programma werd verteld. Ik ging er in eerste instantie van uit dat je gemiddeld een 8 of hoger moest staan om deel te nemen, maar dat bleek niet zo te zijn.  Bij de aparte voorlichtingsbijeenkomst werd ik erg enthousiast van de mogelijkheden die het honoursprogramma brengt.


Universitair honoursprogramma

Het Descartes College is een universitair honoursprogramma voor studenten van verschillende opleidingen van de universiteit die meer willen leren over de wetenschap en haar maatschappelijke rol. 

Meer informatie over het universitair honoursprogramma