tot

Promotie van T.M. Hepkema MSc

Promotie: Nonlinear dynamics of tides and sandbars in tidal channels

Wanneer het getij over de zandbodem van een geul stroomt, ontstaan er patronen in het zand. Deze patronen kunnen uitgroeien tot grote zandbanken die essentieel zijn voor verschillende planten en dieren, maar hinderlijk voor de scheepvaart. In dit proefschrift wordt de interactie tussen het getij en de bodem bestudeerd. De stroming van het water beïnvloedt namelijk het zandtransport en omgekeerd beïnvloeden de patronen in de bodem ook het getij in de geul.

Het proefschrift beschrijft het effect van zandplaten naast een geul op het getij in de geul en analyseert vervolgens de beginfase van het ontstaan van zandbanken. Hiermee lost het proefschrift een inconsistentie in de literatuur op rond de vraag of de lengte van de zandbanken afhankelijk is van de breedte van de geul. Vervolgens wordt de invloed aangetoond van de breedtegraad van de geul op de bodempatronen die ontstaan door de getijstroming. Tot slot beschrijft het proefschrift met behulp van een numeriek model hoe de initiële bodempatronen uitgroeien tot volwassen zandbanken.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online (link)
Promovendus
T.M. Hepkema MSc
Proefschrift
Nonlinear dynamics of tides and sandbars in tidal channels
Promotor(es)
prof. dr. H.E. de Swart
prof. dr. H.M. Schuttelaars