tot

Proefschrift van M.A. Przeradzka (Pharmaceutics)

Promotie: ‘Le charme discret’ of the von Willebrand factor - factor VIII complex

De stollingseiwitten Von Willebrand Factor (VWF) en Factor VIII (FVIII) spelen een sleutelrol in de moleculaire mechanismen achter het stelpen van bloedingen op plaatsen van vaatwandschade. VWF fungeert ook als een chaperonne-eiwit voor FVIII en speelt een dubbele rol bij het reguleren van de halfwaardetijd van FVIII in vivo. Enerzijds beschermt het FVIII tegen snelle afbraak, anderzijds draagt het bij aan de verwijdering van FVIII uit de bloedsomloop.

In het proefschrift worden de interactie tussen VWF en FVIII en het cellulaire opnamemechanisme van VWF bestudeerd. Eiwitchemische voetafdruktechnieken gecombineerd met massaspectrometrie werden gebruikt om het eiwitcomplex van FVIII en VWF te analyseren. Het bestuderen van veranderingen in de toegankelijkheid van aminozuurresiduen voor chemische modificatie stelde ons in staat om een belangrijk deel van de FVIII bindingsplaats op VWF te identificeren. De vergelijking van de structuur van de C1-domeinen van FVIII en Factor V (welke VWF niet bindt) onthulde de aanwezigheid van unieke hydrofobe residuen aan het oppervlak van het FVIII C1-domein. Een deel van deze residuen bleek ook een bijdrage te leveren aan de binding van FVIII aan VWF. Met behulp van cellulaire opnamestudies hebben we verder nieuw inzicht verkregen over het mechanisme waarmee low density lipoprotein receptor-related protein en de macrophage scavenger receptor VWF opnemen in macrofagen. De gecombineerde resultaten van deze studie dragen bij aan ons begrip van bloedingsstoornissen die verband houden met de defecten in complexvorming tussen FVIII en VWF.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29
Promovendus
M.A. Przeradzka
Proefschrift
‘Le charme discret’ of the von Willebrand factor - factor VIII complex
Promotor(es)
prof. dr. A.B. Meijer
prof. dr. K. Mertens
Co-promotor(es)
dr. M. van den Biggelaar
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository