Promotie: Frailty and postoperative functional outcome - Preoperative evaluation in elderly cardiac surgery patients

tot

Samenvatting

Patiënten die een hartoperatie ondergaan worden ouder. Oudere patiënten hebben een verhoogd risico op complicaties of overlijden door bijkomende aandoeningen en kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is een verlies van functionele reserve van meerdere orgaansystemen waardoor het lichamelijke, mentale en sociale functioneren kan worden beperkt. Het uit zich verschillend tussen patiënten en kan variëren van slechts enkele tot uitgebreide  beperkingen. Voorbeelden zijn gewichtsverlies, verminderde loopsnelheid, verlies spierkracht of geheugenproblemen. Kwetsbaarheid is een bekende risicofactor geworden voor postoperatieve complicaties. Echter uitkomsten zoals kwaliteit van leven of functionele beperkingen zijn voor een patiënt belangrijker bij het nemen van behandelbeslissingen. Het is nog niet duidelijk hoe deze uitkomsten ingeschat kunnen worden en wat de rol van kwetsbaarheid hierin is. 
Dit proefschrift had als primaire doel de relatie tussen kwetsbaarheidskenmerken en functionele uitkomsten te onderzoeken bij ouderen patiënten na hartchirurgie. De belangrijkste resultaten laten zien dat kwetsbaarheid veel voorkomt, vooral in het lichamelijke domein. Ernstige kwetsbaarheid komt zelden voor. De kans op een slechtere kwaliteit van leven of op beperkingen is groter bij patiënten met meer kwetsbaarheidskenmerken. Het selecteren van patiënten met een hoog risico op een slechtere functionele uitkomst om deze te bespreken in multidisciplinair overleg wordt beter door kwetsbaarheidskenmerken toe te voegen. Deze resultaten ondersteunen recente richtlijnen die een preoperatieve beoordeling van kwetsbaarheid aanbevelen voor oudere patiënten. 
Kwetsbaarheidskenmerken kunnen in de praktijk gebruikt worden voor risico inschatting, om mogelijk beïnvloedbare risicofactoren te herkennen, voor klinische besluitvorming en preoperatieve patiëntbegeleiding.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
L. Verwijmeren MSc
Proefschrift
Frailty and postoperative functional outcome - Preoperative evaluation in elderly cardiac surgery patients
Promotor(es)
prof. dr. W.A. van Klei
Co-promotor(es)
dr. P.G. Noordzij
dr. H.P.A. van Dongen
Meer informatie
Full text via Utrecht University Repository