Promotie: Career Choice of Medical Students and Recent Medical Graduates

tot

Samenvatting

Het doel van de geneeskundestudie is om artsen op te leiden. Voor de zorgvraag van de maatschappij is het nodig om voldoende artsen beschikbaar te hebben. Geneeskundestudenten en basisartsen hebben de voorkeur voor een aantal populaire specialismen. Dit leidt tot een disbalans tussen de behoeften van de samenleving en de beroepskeuzes van geneeskundestudenten en basisartsen.
Onderzoeksvraag: Hoe maken geneeskundestudenten en basisartsen hun beroepskeuze? 

Er is een longitudinale kwalitatieve studie uitgevoerd onder geneeskundestudenten van de Universiteit Utrecht in Nederland. Ook is er een enquête verstuurd aan basisartsen die zijn gestopt met hun vervolgopleiding.
Conclusie is dat klinische verantwoordelijkheid stimuleert om een medisch specialisme te ervaren en bewust te worden van de persoonlijke behoeften. Onze bevindingen bevestigen dat het hebben van klinische verantwoordelijkheid als geneeskundestudent ondersteunt bij het bepalen van beroepsvoorkeur. Dit is voor basisartsen cruciaal bij het maken van de beroepskeuze. Resultaat van het onderzoek is ook dat artsen in opleiding tot specialist (aios) zonder klinische ervaring in het gekozen specialisme, meer kans op uitval uit de medische vervolgopleiding hebben. Dit onderzoek onderscheidde ook drie paden die verschillende stabiliteit van beroepsvoorkeuren en -keuze van geneeskundestudenten en basisartsen tonen. 
Sommige specialismen hebben te maken met tekorten, de beroepsvoorkeuren van studenten moeten veranderen om te voldoen aan de maatschappelijke gezondheidszorg behoeften.
Geneeskundestudenten en basisartsen hebben baat met het opdoen van klinisch ervaring in het specialisme van hun voorkeur. Ook is het opportuun hen meer begeleiding te bieden tijdens het maken van de beroepskeuze.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 & online (link)
Promovendus
drs. S.J. Querido
Proefschrift
Career Choice of Medical Students and Recent Medical Graduates - Studies on factors of influence in a longitudinal trajectory
Promotor(es)
prof. dr. T.J. ten Cate
Co-promotor(es)
dr. L. Wigersma
dr. M.E.J. de Rond