Lecture by Karina Horsti & book launch Doing Digital Migration Studies

tot
Omslag van het boek 'Doing Digital Migration Studies' (2024)

Tijdens dit evenement geeft Karina Horsti een lezing getiteld 'Survival and possible futures after violent bordering of Europe'. Daarna wordt het boek Doing Digital Migration Studies gelanceerd aan de hand van vier presentaties.

De voertaal van dit evenement is Engels. Meer informatie is daarom in het Engels beschikbaar.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Drift 21, ruimte 0.05 (Sweelinckzaal)
Entree
Gratis
Aanmelden

Registratieformulier