Afscheidssymposium professor Kees van Deemter over generatieve AI

tot
Photo by Steve Johnson on Unsplash. Letters AI meaning Artificial Intelligence
Foto door Steve Johnson, gepubliceerd op Unsplash

Generatieve AI: Wetenschap of techniek

Het symposium, dat wordt georganiseerd door het departement Informatica Universiteit Utrecht in samenwerking met het Descartes Centre, vindt plaats in het Academiegebouw in Utrecht. Het evenement wordt gesponsord door dezelfde twee afdelingen, en ook door het AiNed project "Omgaan met betekenisvariatie in NLP" en het UU focusgebied Human-Centered AI.

Dit symposium verkent methodologische kwesties rond het gebruik van Deep Learning in Natural Language Processing. Deze kwesties omvatten het volgende:

Methodologische validiteit

Hoe moet het wetenschappelijk gebruik van Deep Learning in NLP, inclusief grote taalmodellen zoals ChatGPT, worden begrepen? Kan de manier waarop deze modellen worden gebruikt in academisch onderzoek worden gerechtvaardigd vanuit het oogpunt van wetenschapsfilosofie? Gaat de huidige golf van onderzoek naar "verklaarbare" modellen deze problemen oplossen? Zijn er andere NLP methodologieën die meer in overeenstemming zijn met aloude opvattingen van de wetenschappelijke methode, die de neiging hebben om de verklarende waarde te benadrukken?

Beperkingen

Sommige auteurs hebben betoogd dat er (bewijsbare) grenzen zijn aan wat grote taalmodellen kunnen leren over taal en over de wereld. Kunnen er overtuigende argumenten in die richting worden aangevoerd, en zo ja, wat zijn dan precies de grenzen aan wat LLM's kunnen leren? En hoewel LLM's onberispelijk geformuleerde en plausibel ogende output produceren, is het tot nu toe moeilijk geweest om het waarheidsgehalte en de afwezigheid van verschillende soorten vooringenomenheid van hun output te waarborgen. Wat zijn veelbelovende manieren om deze beperkingen aan te pakken?

Interdisciplinariteit

Zolang Deep Learning-modellen zwarte dozen zijn, is het moeilijk voor NLP om te leren van en bij te dragen aan academische disciplines zoals theoretische taalkunde, psychologie en wiskundige logica, die ooit nauw verbonden waren met NLP. Ook is er nu een tendens dat ouder NLP-werk - dat de nadruk legde op expliciete regels en klassiek Machine Learning - over het hoofd wordt gezien. Is dit slechts een teken van gezonde vooruitgang, of is het ook een probleem? Als dat zo is, hoe kan het probleem dan worden verminderd?

Plan voor de dag

Er zullen inleidingen zijn door Albert Gatt en Marc van Kreveld. Genodigde sprekers zijn naar verwachting: Michael Franke (Tuebingen, Taalwetenschap), Alexander Koller (Saarland, Computerlinguïstiek), Dong Nguyen (Utrecht, Informatica), Denis Paperno (Utrecht, Taalwetenschappen), Ehud Reiter (Aberdeen, Informatica), Federica Russo (Utrecht, Freudenthal Instituut), en MH Tessler (Deep Mind).

Registratie

If you wish to attend the Symposium, we're asking you to please register as soon as possible. Seating is limited, so admission will be on a "first come, first served” basis. Lunch, coffee and tea will be provided.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw - Domplein Utrecht: Belle van Zuylenzaal (lezingen) en Westerdijkzaal (borrel)
Entree
Vrije toegang, maar registratie is noodzakelijk
Aanmelden

Wegens zeer beperkte plek graag zo spoedig mogelijk registeren.