Lesbrief voor scholen over bespreekbaar maken aanslag

Medewerkers en studenten van de Universiteit Utrecht hebben een lesbrief gemaakt voor basisscholen, middelbare scholen, ROC’s en MBO’s met tips om de aanslag van afgelopen maandag bespreekbaar te maken.

De lesbrief (pdf) is maandagavond opgesteld en direct om 23.30 uur rondgestuurd zodat scholen er zo snel mogelijk gebruik van zouden kunnen maken. Het team van medewerkers en studenten maakt deel uit van het project TerInfo, dat is gericht op het bespreekbaar maken van terrorisme en radicalisering op scholen. Daarom kon snel geschakeld worden.

Kennis delen

Beatrice de Graaf is een van de initiatiefnemers. Zij geeft aan dat de universiteit graag kennis wil delen, “helemaal na zo’n ingrijpende gebeurtenis als de aanslag van maandag”. Door de brief nu ook online te zetten, hoopt het team dat nog meer ouders en scholen er baat bij kunnen hebben.

Do’s and don’ts

In de lesbrief staan tips om de aanslag bespreekbaar te maken in de klas. De lesbrief geeft een overzicht do’s and don’ts voor docenten en een voorbeeld van een lesopzet om geweldsincidenten te bespreken.

TerInfo

Ter Info, het project waar deze lesbrief uit voortkomt, is gericht op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen terrorisme in het primair en voortgezet onderwijs. Een online platform helpt docenten om terrorisme op een duidelijke, feitelijke, verantwoorde en verbindende manier te bespreken met verschillende leeftijdsgroepen. Het aangeboden materiaal (inhoudelijke informatie over terrorisme en lesmateriaal) is ontwikkeld door experts van de UU in samenspraak met onderwijsprofessionals en richt zich op leerlingen met verschillende achtergronden uit verschillende leeftijdsgroepen, van bovenbouw primair onderwijs tot bovenbouw voortgezet onderwijs en MBO.