27 mei 2019

Beloningsongelijkheid heeft niks te maken met verschil in onderhandelingsvaardigheden

© iStockphoto.com

Drs. Lidwien Poorthuis, hoofd van het bureau van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH), sprak in de mei-editie van het tijdschrift Pandora over de verschillen in salaris en toeslag tussen mannen en vrouwen in de wetenschap.

Kan het feit dat vrouwelijke wetenschappers minder worden beloond dan mannen (deels) worden toegeschreven aan de veelgehoorde verklaring dat vrouwen nou eenmaal minder goed onderhandelen? Met andere woorden: komen vrouwen in de wetenschap wel genoeg voor zichzelf op?

Ongelijkheid

Uit het onderzoek blijkt dat er kleine, maar significante en stelselmatige verschillen bestaan in verdeling van werktaken, beschikking over hulpbronnen en resultaat van onderhandeling over arbeidsvoorwaarden, waarbij vrouwen keer op keer in het nadeel zijn. Kleine verschillen, waarvan een opeenstapeling over een gehele carrière kan leiden tot grote ongelijkheid. Dat dit zou komen doordat vrouwen minder onderhandelen, wordt door dit onderzoek weerlegd.