Living lab: Bio receptivity

Bloemen in bloei bij de P-Olympos parkeerplaats.

Rondom een energieneutrale, circulaire parkeergarage ontvouwt zich een potentiële groene oase. Schanskorven gevuld met stenen en gerecycled puin (van o.a. de Domtoren) omringen de garage en dienen in de toekomst als gastheer voor mossen en groen.

De schanskorven maken deel uit van een living lab, waarin de ontvankelijkheid van organismen voor groei op bouwmaterialen wordt getest. In interdisciplinaire teams onderzoeken studenten, onderzoekers en ondersteunend personeel de mogelijkheid om nieuwe gebouwen zoals P-Olympos in het bestaande landschap te integreren, de biodiversiteit te versterken en fijnstof op te vangen.

Students and collaborators filling in the gabions at the construction site in P-Olympos.
Studenten en medewerkers werken aan het vullen van de schanskorven met stenen.

Uitgangspunt bij deze bouw was duurzaamheid en het 'zo groen mogelijk' maken. Uiteindelijk is het een duurzame ruimte geworden voor doorlopend onderzoek, in de hoop dat het een groene ruimte vol leven wordt."

Kevin Dijke, Project Manager V&C

Hoe het begon

Projectleider Kevin Dijke initieerde het living lab samen met bio-inspired innovation coördinator Jaco Appelman. Kevin coördineerde de bouw van P-Olympos en het ontwerp omvatte schanskorven die de garage omheinen. Aanvankelijk zouden de schanskorven gevuld worden met lavastenen, maar Kevin zocht een duurzamer alternatief en ging te rade bij Jaco. Hun ontmoeting inspireerde Jaco om onderzoekers en studenten aan de locatie te verbinden, en van de locatie een experimentele ruimte te maken.

De verkenning naar geschikte, duurzame materialen voor de schanskorven leidde hen naar puin van de Domtoren. Samen met vrijwilligers werden de schanskorven gevuld en kon het onderzoek beginnen.

Bloei van bloemen rond de schanskorven van de P-Olympos om de biodiversiteit te bevorderen.

Doelen

De doelen van deze proeftuin zijn breed. De experimenten in deze proeftuin zijn vooral gericht op het bevorderen van biodiversiteit, het vergroenen van onze bebouwde ruimte en het opvangen van fijnstof. We hopen dat dit initiatief een spillover-effect heeft en dat architecten, wetenschappers, kunstenaars en vele anderen geinspireerd worden om ergens anders dergelijke initiatieven te realiseren..

Update

De onderaannemer (SIGHT Landscaping b.v.) liet zich inspireren door de ontwikkelingen rond P-Olympos en liet zien dat het idee van (passieve) inheemse vergroening zich kan uitbreiden naar landschapsbureaus, waardoor uiteindelijk een grotere impact ontstaat.

Momenteel zijn de schanskorven nog in het proces van vergroening, en onderdeel van dat proces is ook het zorgen voor voldoende plantleven rond de schanskorven. In samenwerking met de UCL London werd vastgesteld dat mossen beter groeien op stedelijke structuren als ze zich in de buurt van een bron van biodiversiteit bevinden, of dat nu een park, een tuin of een beek is. 

Biodiversiteit meten over vijf jaar

Interessant is ook dat eerstejaars biologiestudenten als onderdeel van hun curriculum worden meegenomen op een veldonderzoek om te leren monsters te nemen uit de omgeving van de parkeerplaats. Een van de studenten van een BSc-opleiding 'Ecology & Experiment' heeft een protocol en duidelijke instructies ontwikkeld over hoe de biodiversiteit rond de Olympos-gebouwen en op de schanskorven moet worden gemeten/geschat. Verwacht wordt dat dit minstens vijf keer zal worden herhaald, en hopelijk vaker, om te observeren hoe de omgeving interacteert.

Passieve wateropvang en -opslag

Een ander belangrijk initiatief wordt uitgevoerd door een student die nu methoden test om water op passieve wijze op te vangen en op te slaan met afvalmaterialen van de campus. Momenteel worden gegevens verzameld om een proof of concept te creëren en een eerste ontwerp te maken. Zodra alle gegevens verzameld zijn, hoopt het lab samen te werken met een ontwerpschool om vier prototypes te maken die op de Gabions getest kunnen worden.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op via uulabs@uu.nl.

Denk je dat je een waardevolle bijdrage kunt leveren? Neem contact op met onderzoeker Jaco Appelman.

Bekijk de campuskaart voor een overzicht van de lopende UULabs.