Living Lab: Zero-waste

De universiteit wil in 2030 'zero-waste' zijn. Om deze overgang te versnellen is er een zero-wasteprogramma opgezet. Een fundamenteel onderdeel van het programma is samen experimenteren en leren. Daarom werkt UULabs samen met het zero-wasteprogramma om dit mogelijk te maken. In dit lab werkt het programma vooral met studentgestuurd onderzoek om inzichten te krijgen in hoe we snel, efficiënt en inclusief zero-waste kunnen worden.

Om de prestaties te meten, gebruikt de universiteit de R-ladder als referentiepunt. De universiteit verwacht in 2030 zero-waste te zijn in de zin dat het geproduceerde afval niet langer wordt verbrand of naar de stortplaats gaat.

In het zero-waste lab wordt onderzoek gedaan naar een geschikt sorteersysteem dat intuïtief, gebruiksvriendelijk en pragmatisch is en voldoet aan de criteria van de circulaire economie. Twee aandachtspunten in het onderzoek zijn de vermindering van consumptie en dus van afval; en de overgang naar een circulaire economie die afval zoveel mogelijk beperkt. 

Hoe het begon

Zero-wasteprogrammamanager Evi Aangenendt zocht contact met UULabs om de mogelijkheden van transdisciplinaire samenwerking te verkennen, met name in het onderwijs. UULabs zet vragen uit van het zero-wasteprogramma in cursussen en/of stageprogramma's voor UU-studenten.

Doel

Het zero-wasteprogramma is de aanjager van het zero-wastebeleid en helpt de universiteit om haar consumptiegewoonten hoger op de R-ladder te krijgen. Het doel is om de overgang van een lineaire economie naar een circulaire economie te versnellen. Het zero-waste lab wil aan dit doel bijdragen door te onderzoeken hoe de overgang kan worden versneld en de transitie efficiënter kan worden ingezet. 

Meer weten?
Neem contact op met uulabs@uu.nl

Om te zien welke UULabs er nog meer zijn, bekijk de campuskaart.