Operationele staf

Wil je samenwerken met onderzoekers, studenten en/of partners aan een duurzaamheidsuitdaging op de campus? UULabs mobiliseert en verbindt mensen om samen oplossingen te creëren voor complexe duurzaamheidsuitdagingen.

Om te zien welke living labs er in het verleden, het heden en de toekomst op de campus plaatsvinden, kun je kijken op de campuskaart en portfolio.

UULabs creëert proeftuinen (living labs) op de campus voor duurzame ontwikkeling waarin we onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering samenbrengen. Dit zijn experimenten waarin onderzoekers, studenten en maatschappelijke partners in co-creatie oplossingen voor duurzame uitdagingen bedenken. Lees meer over ons.

Wat ik interessant vind aan het werken met studenten via living labs is de wetenschappelijke aanpak. We werken normaal gesproken aan meerdere projecten tegelijk, dus we hebben niet altijd de tijd om bepaalde keuzes te heroverwegen. Een paar jaar geleden hebben we studenten laten onderzoeken wat duurzamer is; papieren handdoekjes of een handdroger? De literatuurstudie die daaruit voortkwam, hebben we jarenlang gebruikt om de keuze die we maakten binnen onze organisatie te verantwoorden.

Rob van Gerven
Contract manager Facilitair Service Centrum