Docenten

Betrek je studenten actief bij het verduurzamen van de Universiteit Utrecht, door UULabs een onderdeel te maken van je cursus.

Door deel te nemen, krijgen studenten de kans om duurzaamheidsuitdagingen te onderzoeken en op te lossen. Onderzoek en oplossingen die je veelbelovend vindt, worden teruggekoppeld naar de bedrijfsvoering van de universiteit waar de mogelijkheden voor implementatie verder worden verkend.

Het is mooi dat we zo kunnen samenwerken, zodat iedereen iets te winnen heeft. Studenten leren van hun project en voelen zich nuttig, ondersteunend personeel dat betrokken is bij de living lab krijgt informatie die ze anders niet zouden krijgen, en docenten worden in staat gesteld hun cursusinhoud te onderwijzen via een echt project.

Dr. Blanca Corona Bellostas
Assistent Professor Geosciences