Living Lab: Healthy Heidelberglaan

Een close-up van een van de sensoren voor luchtkwaliteit aan de Heidelberglaan.

Afdeling Vastgoed & Campus werkt aan een aantrekkelijk Utrecht Science Park dat de leefbaarheid op de campus vergroot. Het Utrecht Science Park wordt een plek waar het prettig werken, studeren en ontmoeten is. Hiervoor wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht, specifiek rondom de Heidelberglaan.

In 2023 is onder leiding van het team campusontwikkeling (onderdeel van Vastgoed & Campus) het ontwerpproces gestart voor de herinrichting van de Heidelberglaan. Deze herontwikkeling moet bijdragen aan een gezonde leefomgeving: een ambitie die zowel landelijk als op lokaal niveau door de Universiteit Utrecht en de gemeente wordt gedeeld.

Momenteel wordt het living lab opgezet om een aantal aspecten in de hele Heidelberglaan te meten, zoals klimaatadaptatie, luchtkwaliteit en hoe mensen de ruimte ervaren. De metingen en experimenten die deel uitmaken van dit living lab zullen helpen om een passend en goed ontwerp voor de Heidelberglaan te maken.

Hoe het begon

Toen de planning voor de herontwikkeling van de Heidelberglaan vorderde, vond projectmanager campusontwikkeling Stephan Troost dat het herontwikkelingsproces zeer geschikt was als proeftuin. Samen met UULabs nodigde Stephan onderzoekers en belanghebbenden uit, zoals het RIVM en de provincie Utrecht, om de mogelijkheden te bespreken van het monitoren van activiteiten aan de Heidelberglaan, om zo de herontwikkeling te ondersteunen.

Kennis over gezond stedelijk leven is direct beschikbaar rond de Heidelberglaan, namelijk in de hoofden van onderzoekers en studenten op de campus. Dit Living Lab is een uitgelezen kans om hun kennis en idee├źn te bundelen en te implementeren om onze eigen campus te verbeteren.

Stephan Troost, Projectleider campusontwikkeling
Biodiversiteitsherstel voor een gezonde Heidelberglaan.

Stakeholders

Er zijn meerdere stakeholders betrokken, aangezien er samenwerkingsverbanden zijn met de provincie Utrecht, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Data- en Kennisknooppunt Gezond Stedelijk Leven, IRAS en WeCity.

Update

Het Living Lab is van start gegaan in het voorjaar van 2023. Er zijn zes sensoren voor luchtkwaliteit ("heiboxen") geïnstalleerd op verlichtingspalen. Momenteel worden andere mogelijkheden voor monitoring onderzocht, om inzicht te krijgen in de huidige situatie en wat er in de toekomst kan worden verbeterd. Denk aan hittestress en het gebruik van de openbare ruimte. Ook kijken de onderzoekers naar het testen van enkele kleinschalige ingrepen, zoals groene muren. Als die succesvol zijn, kunnen ze worden opgeschaald wanneer de herinrichting van de Heidelberglaan begint. De onderzoekers zijn voortdurend alert op nieuwe mogelijkheden, zoals het aanhaken van andere onderzoekers en het betrekken van medewerkers van de Hogeschool Utrecht.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op via uulabs@uu.nl.

Denk je dat je een waardevolle bijdrage kunt leveren? Neem contact op met onderzoeker Stephan Troost

Bekijk de campuskaart voor een overzicht van de lopende UULabs.