Officiële Statistiek

Laptop met spreadsheet

Officiële statistieken worden periodiek gepubliceerd door overheden en andere publieke organen, met als doel informatie te verschaffen over diverse beleidsterreinen zoals criminaliteit, werkloosheid, of de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.
De onderzoeksgroep ‘official statistics’ werkt aan methoden om officiële statistieken beter te maken. In de praktijk doet ze onderzoek naar hoe nieuwe informatiebronnen kunnen worden gebruikt, of informatie uit verschillende bronnen kunnen worden samengevoegd om de kwaliteit van de statistieken te verbeteren. Ook het verbeteren van de consistentie van statistieken en de tijdige beschikbaarheid behoren tot de doelen van onderzoek. Voor dit onderzoek wordt meestal gebruik gemaakt statistische modellen om bijvoorbeeld informatie uit verschillende bronnen samen te voegen, of de kwaliteit van informatie te evalueren.

Samenwerking

In dit onderzoek wordt samengewerkt met:

Financiering

  • 2019-2024. NWO VIDI grant for Daniel Oberski: “valid measures derived from incidental data” 2020.
  • 2020-2025. NWO Large Scale Infrastructure grant: “Open Data Infrastructure for Social Science and Economic Innovations”.

Betrokken onderzoekers