Data Donatie

Wat is data donatie?

In ons dagelijks leven laten we steeds meer digitale sporen achter. Of we nu een bericht sturen op WhatsApp, door onze Instagram-tijdlijn scrollen of een aankoop doen.

Dankzij het recht op toegang tot en portabiliteit van persoonsgegevens van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie zijn alle gegevensverwerkende entiteiten verplicht om burgers op verzoek een digitale kopie van hun persoonsgegevens te verstrekken. Dit betekent dat je als burger een digitale kopie kunt aanvragen van alle digitale sporen die je hebt achtergelaten en dat je deze meestal ontvangt in de vorm van .zip-bestanden, die we Data Download Packages (DDPs) noemen.

Data donatie is een methode voor gegevensverzameling waarbij academische onderzoekers samenwerken met individuen die geïnteresseerd zijn in het doneren van de digitale sporen die ze hebben achtergelaten voor onderzoeksdoeleinden.

Hoe werkt data donatie?

Een grote uitdaging bij het gebruik van DDPs voor onderzoeksdoeleinden is dat deze DDPs zeer gevoelige gegevens kunnen bevatten. Participanten zijn enerzijds niet bereid deze gevoelige gegevens te delen, en anderzijds zijn zij niet altijd nodig om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Om een oplossing voor deze uitdaging te vinden, is een alternatieve werkwijze ontwikkeld: Eerst vraagt een onderzoeker een participant om het DDP op te  vragen bij het platform dat wordt onderzocht. Wanneer het DDP klaar is, download de participant het DDP op hun eigen persoonlijke computer. Vervolgens bezoeken zij een speciaal voor het onderzoek ontwikkelde website. Hier worden door middel van een lokale verwerkingsstap alleen de gegevens die voor het onderzoek van belang zijn uit het DDP onttrokken. Wanneer dit proces klaar is, ziet de participant de onttrokken data op het scherm en kunnen ze beslissen of ze deze data wel of niet willen doneren. Pas nadat op de klopt ‘ja, doneer’ is gedrukt, worden de gegevens naar een opslaglocatie gestuurd die toegankelijk is voor de onderzoeker.

Stappen die een participant doorloopt tijdens een data donatie studie

Betrokken onderzoekers

Zie https://datadonation.eu/ voor meer informatie en het laatste nieuws over data donatie.

Samenwerkingen