“Inclusiviteit betekent dat iedereen een plek heeft aan de tafel.”

Douglas Dorothal studeerde Diergeneeskunde als een van de weinige buitenlandse studenten bij deze faculteit. Als lid van de Universiteitsraad was hij portefeuillehouder van de thema’s diversiteit en inclusie.

"Doordat ik ben opgegroeid op Aruba, een eiland met een sterk multiculturele setting, vond ik diversiteit altijd al interessant. In mijn laatste Bachelorjaar was ik lid van de Universiteitsraad, waar ik vooral bezig was met het verbeteren van het diversiteit- en inclusiviteitsbeleid op de Universiteit.

Inclusie betekent voor mij dat iedereen zijn zegje mag doen en dat iedereen erbij hoort. Er zijn verschillende perspectieven op onderwijs, onderzoek; het heeft ook te maken met sociale rechtvaardigheid en met hoe wij minderheden hebben behandeld en hoe wij verder gaan.

Als ik naar mijn eigen faculteit kijk, in 2016 toen ik er begon, was het de faculteit met het minste diversiteit in etniciteit en migratie. Maar momenteel is Diergeneeskunde een van hun Masters aan het vormgeven en een Engelse variant aan het maken waar zij ook internationale studenten accepteren. Omdat ik een van de weinige niet in Nederland geboren studenten was, ben ik blij dat ze nu een internationalere route in gaan."