"Het is belangrijk om te beseffen dat je nooit ‘klaar’ bent wanneer je streeft naar inclusie."

Laura Coello is beleidsadviseur Diversity & Inclusion van het Equality, Diversity & Inclusion Office van de Universiteit Utrecht.

"Diversiteit is de aanwezigheid van verschillende soorten mensen en inclusie helpt om een prettige werkomgeving te creëren. Een omgeving waarin je wordt gewaardeerd om wie je bent en waar je voelt dat je daadwerkelijk deel uitmaakt van het team.

Ik ben zelf vrouw en migrant. Ik ben op mijn achttiende naar Nederland geëmigreerd. Ik heb dus te maken gehad met migratie, mezelf aanpassen en inclusie in deze maatschappij. Voor mij is dit duidelijk een tweerichtingsproces. Terwijl de migrant zich aanpast, moet de maatschappij zich ook gastvrij opstellen en nieuwkomers de ruimte geven. Zo kunnen migranten zich aanpassen en goed integreren. Ik denk dat alle stappen die we zetten, goede stappen zijn. En die stappen zetten we niet zomaar. Er is goed over nagedacht en ze zijn onderdeel van de strategie, dus ik geloof echt dat we de goede richting opgaan.

Desondanks blijft het belangrijk om te beseffen dat je nooit ‘klaar’ bent wanneer je streeft naar inclusie. Er zullen altijd nieuwe uitdagingen en zelfs nieuw doelgroepen ontstaan. Als je diversiteit ziet als een uitdaging, neem je jezelf misschien kwalijk dat je zelf moet veranderen om de universiteit inclusiever te maken. Natuurlijk is het niet altijd even makkelijk geweest voor iedereen. Echter denk ik dat de meeste mensen zien dat de verandering ook positieve kanten heeft. Hetzelfde geldt voor diversiteit en inclusie. Misschien moet je veranderen maar je weet niet of het resultaat zelfs beter voor je gaat zijn, en voor je universiteit, de maatschappij en je kinderen."