Diversity & Inclusion Award

Icon Diversity & Inclusion Award

De Universiteit Utrecht streeft naar meer diversiteit en inclusie onder haar studenten en medewerkers. Er is nog veel te bereiken, maar er zijn al mooie initiatieven van studenten en medewerkers ontstaan die bijdragen aan een meer diverse en inclusieve universiteit. De universiteit wil voor deze initiatieven aandacht vragen en waardering uitspreken. Daarom wordt er sinds 2019 jaarlijks een Diversity & Inclusion Award uitgereikt.

Iedereen mag studenten, medewerkers of teams voordragen, die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan migratieachtergrond, klasse, geloof, LGBTQ+, beperking, gender en de snijvlakken tussen gebieden.

Criteria

  • De genomineerde(n) heeft gedurende tenminste één jaar een uitzonderlijke inspanning geleverd om diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht te bevorderen en deze bevordering in stand te houden;
  • De nominatie vermeldt wat het initiatief en/of bijdrage van de genomineerde(n) is, wat het (beoogde) bereik van het initiatief binnen de Universiteit Utrecht is en of er reeds resultaten bekend zijn;
  • De nominatie dient vergezeld te gaan van minstens twee afzonderlijke referentiebrieven. Een referentiebrief is geschreven door een medewerker of student van de Universiteit Utrecht. De inhoud van de brief maakt duidelijk waarom, volgens de afzender, de genomineerde(n) de Diversity & Inclusion Award verdient. Een referentiebrief is bij voorkeur niet langer dan 1 A4.

Gebruik bij het inzenden van een nominatie het nominatieformulier voor Diversity & Inclusion Award 2023. De deadline voor het insturen van een nominatie is 17 februari 2023. De uitreiking van de award is op 27 maart 2023.

De Awardcommissie let tijdens de beoordeling van de nominaties in het bijzonder op de vernieuwingswaarde, continuïteit en verbindende kwaliteiten van de geleverde inspanning. Ook zal worden beoordeeld in hoeverre de inzending in lijn is met het Strategie- en Actieplan 2021-2025.

De winnaar ontvangt naast de Diversity & Inclusion Award een bedrag van € 2.500, dat kan worden ingezet voor diversiteitsbevordering bij de Universiteit Utrecht. 

Winnaar 2022: Maranke Wieringa

Maranke Wieringa
Maranke Wieringa. Foto: Ivar Pel

De winnaar Maranke Wieringa is één van de oprichters en de drijvende kracht achter het interuniversitaire platform Accessible Academia. Met het platform wordt aandacht gevraagd voor de hindernissen die gehandicapte wetenschappers en studenten tegenkomen op universiteiten, en ruimte geboden voor het bespreken van die ervaringen. Daarnaast maakt Maranke met het platform zich hard voor verbetering van de positie van gehandicapte medewerkers en studenten van universiteiten. Maranke heeft ook een aanvraag gedaan voor een rolstoelkatheder in het Academiegebouw, heeft meerdere interviews over een toegankelijke werkomgeving en diens inclusiebeleving bij de universiteit gegeven en is ook actief op sociale media. Veder zet hen stappen om onderwijs inclusiever te maken. Cursussen zijn omgezet naar het Life Long Learning platform, zodat studenten in eigen tempo, en op afstand, kunnen werken. De jury was zeer onder de indruk van de verschillende activiteiten die Maranke ontplooit, ondanks de obstakels die hen in diens dagelijks werk ervaart.

Bekijk de video-opname van de prijsuitreiking.

Eerdere winnaars

Diversity & Inclusion Award 2021

De Diversity & Inclusion Award 2021 is uitgereikt aan Louise Autar, docent aan de departementen Taal & Cultuurstudies, Liberal Arts & Sciences en Genderstudies van de Universiteit Utrecht. De juryleden vinden het bijzonder dat Louise zich naast haar reguliere docenttaken inzet voor diversiteit en inclusie, waarmee ze mensen weet te raken en doelen weet te bereiken.

EDI Jaaroverzicht 2019-2020: Diversity & Inclusion Award

Diversity & Inclusion Award 2020

De Diversity & Inclusion Award 2020 is uitgereikt aan Young Women in Geoscience én aan Women in Information and Computing Science. De beoordelingscommissie van de Diversity & Inclusion Award was zeer onder de indruk van de manier waarop beide netwerken zich inzetten voor het stimuleren van de genderbalans binnen hun departement, faculteit en zelfs daarbuiten.

Uitreiking Diversity en Inclusion award 2019

Diversity & Inclusion Award 2019

De Diversity & Inclusion Award 2019 is uitgereikt aan Richard Horenberg. Als coördinator van het Platform Onbeperkt Studeren zet hij zich in voor studenten met een beperking.