Diversity & Inclusion Award

Nomineer een student, medewerker of een team.

De Universiteit Utrecht streeft naar meer diversiteit en inclusie onder haar studenten en medewerkers. Er is nog veel te bereiken, maar er zijn al mooie initiatieven van studenten en medewerkers ontstaan die bijdragen aan een meer diverse en inclusieve universiteit. De universiteit wil voor deze initiatieven aandacht vragen en waardering uitspreken. Daarom wordt er sinds 2019 jaarlijks een Diversity & Inclusion Award uitgereikt.

Iedereen mag studenten, medewerkers of teams voordragen, die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan migratieachtergrond, klasse, geloof, LGBTQ+, functionele beperking, gender en de snijvlakken tussen gebieden.

Criteria

  • De genomineerde(n) heeft gedurende tenminste één jaar een uitzonderlijke inspanning geleverd om diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht te bevorderen en deze bevordering in stand te houden;
  • De nominatie vermeldt wat het initiatief en/of bijdrage van de genomineerde(n) is, wat het (beoogde) bereik van het initiatief binnen de Universiteit Utrecht is en of er reeds resultaten bekend zijn;
  • De nominatie dient vergezeld te gaan van minstens twee afzonderlijke referentiebrieven. Een referentiebrief is geschreven door een medewerker of student van de Universiteit Utrecht. De inhoud van de brief maakt duidelijk waarom, volgens de afzender, de genomineerde(n) de Diversity & Inclusion Award verdient. Een referentiebrief is bij voorkeur niet langer dan 1 A4.

De Awardcommissie let tijdens de beoordeling van de nominaties in het bijzonder op de vernieuwingswaarde, continuïteit en verbindende kwaliteiten van de geleverde inspanning. Ook zal worden beoordeeld in hoeverre de inzending in lijn is met het Strategie- en Actieplan 2021-2025.

De winnaar ontvangt naast de Diversity & Inclusion Award een bedrag van € 2.500, dat kan worden ingezet voor diversiteitsbevordering bij de Universiteit Utrecht.

Nominaties kunnen bij het EDI Office worden ingeleverd aan de hand van dit formulier via edi.office@uu.nl.

Eerdere winnaars

Diversity & Inclusion Award 2021

De Diversity & Inclusion Award 2021 is uitgereikt aan Louise Autar, docent aan de departementen Taal & Cultuurstudies, Liberal Arts & Sciences en Genderstudies van de Universiteit Utrecht. De juryleden vinden het bijzonder dat Louise zich naast haar reguliere docenttaken inzet voor diversiteit en inclusie, waarmee ze mensen weet te raken en doelen weet te bereiken.

Uitreiking gemist?

Kon je niet bij de uitreiking van de Diversity & Inclusion Award 2021 aanwezig zijn, kijk dan de opname ervan terug.

EDI Jaaroverzicht 2019-2020: Diversity & Inclusion Award

Diversity & Inclusion Award 2020

De Diversity & Inclusion Award 2020 is uitgereikt aan Young Women in Geoscience én aan Women in Information and Computing Science. De beoordelingscommissie van de Diversity & Inclusion Award was zeer onder de indruk van de manier waarop beide netwerken zich inzetten voor het stimuleren van de genderbalans binnen hun departement, faculteit en zelfs daarbuiten.

Uitreiking Diversity en Inclusion award 2019

Diversity & Inclusion Award 2019

De Diversity & Inclusion Award 2019 is uitgereikt aan Richard Horenberg. Als coördinator van het Platform Onbeperkt Studeren zet hij zich in voor studenten met een beperking.