Diversity & Inclusion Award

Icon Diversity & Inclusion Award

De Universiteit Utrecht streeft naar meer diversiteit en inclusie onder haar studenten en medewerkers. Er is nog veel te bereiken, maar er zijn al mooie initiatieven van studenten en medewerkers ontstaan die bijdragen aan een meer diverse en inclusieve universiteit. De universiteit wil voor deze initiatieven aandacht vragen en waardering uitspreken. Daarom wordt er sinds 2019 jaarlijks een Diversity & Inclusion Award uitgereikt.

Iedereen mag studenten, medewerkers of teams voordragen, die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan migratieachtergrond, klasse, geloof, lhbtiq+, beperking, gender en de snijvlakken tussen gebieden.

Criteria

  • De genomineerde(n) heeft gedurende tenminste één jaar een uitzonderlijke inspanning geleverd om diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht te bevorderen en deze bevordering in stand te houden;
  • De nominatie vermeldt wat het initiatief en/of bijdrage van de genomineerde(n) is, wat het (beoogde) bereik van het initiatief binnen de Universiteit Utrecht is en of er reeds resultaten bekend zijn;
  • De nominatie dient vergezeld te gaan van minstens twee afzonderlijke referentiebrieven. Een referentiebrief is geschreven door een medewerker of student van de Universiteit Utrecht. De inhoud van de brief maakt duidelijk waarom, volgens de afzender, de genomineerde(n) de Diversity & Inclusion Award verdient. Een referentiebrief is bij voorkeur niet langer dan 1 A4.

De Awardcommissie let tijdens de beoordeling van de nominaties in het bijzonder op de vernieuwingswaarde, continuïteit en verbindende kwaliteiten van de geleverde inspanning. Ook zal worden beoordeeld in hoeverre de inzending in lijn is met het Strategie- en Actieplan 2021-2025.

Bij het indienen van een nominatie kunt u gebruik maken van het nominatieformulier Diversity & Inclusion Award 2024. De deadline voor het indienen van een nominatie is 16 februari 2024. De uitreiking van de award vindt plaats op 26 maart 2024. 

Dien een nominatie in
Meld je aan voor de uitreiking

De winnaar ontvangt naast de Diversity & Inclusion Award een bedrag van € 2.500, dat kan worden ingezet voor diversiteitsbevordering bij de Universiteit Utrecht.

Winnaar 2023: Charisma Hehakaya

portretfoto charisma hehakaya
Charisma Hehakaya. Foto: Henja Kooijman

Charisma Hehakaya , promovendus op de afdeling Beeld & Oncologie van het UMC Utrecht, is de winnaar van de Diversity & Inclusion Award 2023. Zij is de oprichter van het Eerste Generatie Fonds en het netwerk University Pioneers. Het Eerste Generatie Fonds verleent financiële steun aan eerste-generatie studenten. De University Pioneers community is er om eerste-generatie studenten beter wegwijs maken in het studentenleven en ze stimuleren om het beste uit hun talenten te halen. Namens het jury roemde Diversity Dean Janneke Plantenga de enorme inzet waarmee Charisma zichtbaarheid heeft gecreëerd voor eerste-generatie studenten. Het gaat om een grote groep, ongeveer één derde van alle studenten aan de Universiteit Utrecht. Voor hen is een academische opleiding niet vanzelfsprekend. Het Eerste Generatie Fonds heeft binnen ruim een jaar tijd al meer dan twintig studenten financieel geholpen bij het aanschaffen van studieboeken of een laptop, of bij een verblijf aan een universiteit in het buitenland.