Diversity & Inclusion Award

Nomineren kan tot 15 november 2018 bij de Taskforce Diversiteit

De Universiteit Utrecht streeft naar meer diversiteit en inclusie onder haar studenten en medewerkers. Er is nog veel te bereiken, maar er zijn al mooie initiatieven van studenten en medewerkers ontstaan die bijdragen aan een meer diverse en inclusieve universiteit. De UU wil voor deze initiatieven aandacht vragen en waardering uitspreken door met ingang van 2019 jaarlijks een Diversity Award uit te reiken. De eerste UU Diversity & Inclusion Award wordt uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst door de vicevoorzitter van het College van Bestuur, Annetje Ottow. Deze vindt plaats op dinsdag 8 januari 2019 van 16:00 tot 18:00 in de Aula van het Academiegebouw.

 

Nomineren

Zowel studenten, medewerkers als teams kunnen worden voorgedragen voor de UU Diversity & Inclusion Award. Afhankelijk van het aantal nominaties worden er twee of drie inzendingen geselecteerd, waaruit één winnaar wordt gekozen. De selectie wordt uitgevoerd door een Awardcommissie die bestaat uit drie medewerkers en een student van de Universiteit Utrecht, ondersteund door de programmamanager van de Taskforce Diversiteit.

De commissie legt de kanshebbende nominaties en de uiteindelijke winnaar op 1 december 2018 ter instemming voor aan de vicevoorzitter van het College van Bestuur. De winnaar ontvangt de UU Diversity & Inclusion Award en een bedrag van €2.500, dat kan worden ingezet voor diversiteitsbevordering bij de Universiteit Utrecht.

 

Procedure

Iedereen mag studenten, medewerkers of teams die zich inspannen voor meer diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht voor de UU Diversity & Inclusion Award voordragen. De initiatieven mogen op alle gebieden liggen. Denk bijvoorbeeld aan etniciteit, klasse, religie, seksualiteit, functionele beperking, gender en de snijvlakken tussen deze gebieden.

Nominaties dienen te voldoen aan de volgende criteria:

  • De genomineerde(n) heeft gedurende tenminste één jaar een uitzonderlijke inspanning geleverd om diversiteit en inclusie binnen de Universiteit Utrecht te bevorderen en deze bevordering in stand te houden;
  • De nominatie vermeldt wat het initiatief en/of bijdrage van de genomineerde(n) is, wat het (beoogde) bereik van het initiatief binnen de Universiteit Utrecht is en of er reeds resultaten bekend zijn;
  • De nominatie dient vergezeld te gaan van tenminste twee referentiebrieven van verschillende collega’s, waarin duidelijk wordt gemaakt waarom de genomineerde(n) de UU Diversity & Inclusion Award verdient.

De Awardcommissie let tijdens de beoordeling van de nominaties in het bijzonder op de vernieuwingswaarde, continuïteit en verbindende kwaliteiten van de geleverde inspanning. Ook zal worden beoordeeld in hoeverre de inzending in de lijn van het Strategisch Plan 2016-2020 en de actielijnen van de Taskforce Diversiteit ligt. Deze bestaan uit gelijke behandeling en inclusie, studentenselectie, verbreding van de maatschappelijke betrokkenheid en zichtbaarheid en communicatie.

Nominaties kunnen tot 15 november 2018 bij de Taskforce Diversiteit ingediend worden via diversity@uu.nl.