Contact Montaigne Centrum

Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging
Achter Sint Pieter 200, 3512 HT Utrecht
montaignecentrum@uu.nl

Leden kernteam en onderzoekers

Lees ook de artikelen op ons Blog en volg ons op Twitter en LinkedIn. We brengen ook regelmatig een nieuwsbrief uit.