Adviesraad Montaigne Centrum

In de Adviesraad van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging hebben acht mensen zitting met grote ervaring in de praktijk en/of de wetenschap. Vanuit deze ervaring kunnen zij kritisch reflecteren op de koers van het Montaigne Centrum en kunnen zij waardevolle ideeën aandragen voor onderzoeksthema’s. De Montaigne adviesraad komt één keer per jaar bij elkaar; de leden zijn daarnaast van harte welkom bij de activiteiten die Montaigne organiseert.

Bekijk een verslag van de eerste bijeenkomst van de Adviesraad.

Leden adviesraad

  • Rogier Hartendorp (Rechtbank Den Haag, team Handel)
  • Ernst Hirsch Ballin (Universiteit Tilburg en Asser Instituut)
  • Miranda de Meijer (Openbaar Ministerie)
  • Ymre Schuurmans (Bestuursprocesrecht, Universiteit Leiden)
  • Ashley Terlouw (Instituut voor Rechtssociologie / Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Marc de Werd (Centrale Raad van Beroep en Staats- en bestuursrecht, UvA)
  • Wytze van der Woude (Constitutionele Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)