Gebiedsontwikkeling Utrecht Science Park

Een toekomstbestendige en aantrekkelijke campus om kennis met elkaar te delen en waar mensen elkaar ontmoeten. Daar werkt de Universiteit Utrecht richting 2040 aan.

De campus wordt een inspirerende omgeving waar wordt gewerkt aan oplossingen voor een langer en gezonder leven. In de video hieronder wordt in minder dan twee minuten uitgelegd hoe de universiteit dit gaat doen.

Meer groen, minder grijs

Door auto’s te laten parkeren aan de rand van het USP, zijn er minder wegen en parkeerplaatsen. Dit biedt ruimte voor meer groen, met daar doorheen wandel- en fietspaden. Deze verbinden de gebouwen met elkaar. Ook nodigt de groene omgeving uit tot bewegen, ontmoeten en ontspannen in de buitenlucht. De groene gebieden op en rondom het USP worden met elkaar verbonden. Bijvoorbeeld door ecologisch beheerde bermen, en het aanleggen van bomenrijen en heggen. Zo wordt de biodiversiteit versterkt. Bovendien is het gebied hierdoor beter bestand tegen het veranderende klimaat, doordat meer groen verkoeling biedt in warme zomers, en de grond beter water opneemt bij hevige regenbuien.

Circulaire ambitie

Bij de inrichting van de campus wordt het gebruik van nieuwe grondstoffen beperkt en worden herbruikbare, bio-based materialen toegepast. Zo wordt de belasting op het milieu verminderd.

Meer woningen en levendigheid

Door nieuwe woningen te bouwen, ontstaat er meer draagvlak voor voorzieningen. Dit maakt het USP levendiger. Samen met de groene omgeving maakt dit de campus een plek waar je graag wil zijn. In combinatie met het ontwikkelen van toekomstbestendige gebouwen het verduurzamen van de energievoorziening maken we het USP klaar voor de toekomst.

Kaart van het Utrecht Science Park met de ontwikkelrichtingen en -mogelijkheden.

Negen ambities voor de ontwikkeling van het USP

De universiteit heeft negen ambities voor de ontwikkeling van het USP vastgesteld. Op basis van deze ambities werkt de UU aan de realisatie van een toekomstbestendige en aantrekkelijke campus. Het ambitiedocument toekomstbestendig gebied licht toe met welke maatregelen de Universiteit Utrecht deze ambities voor de gebiedsontwikkeling wil behalen. Het document bouwt onder meer voort op de Omgevingsvisie Utrecht Science Park (2022), dat samen met de gemeente Utrecht, het UMC en Stichting Utrecht Science park is opgesteld.