Missie en visie

De directie Vastgoed & Campus is onderdeel van de Universiteit Utrecht. De plek waar sinds 1636 nieuwe samenwerkingen beginnen en kruisbestuivingen ontstaan. Met een open blik, open houding en open wetenschap werken studenten, docenten, wetenschappers, medewerkers en bestuurders er samen aan om de wereld duurzaam te verbeteren. Dat doen wij in meer dan honderd gebouwen in de historische binnenstad van Utrecht, in het Utrecht Science Park en in de gebieden eromheen. Ingebed in een bijzondere, groene omgeving, tussen stad en regio en tussen traditie en innovatie.

Visie – Wat wij om ons heen zien op de universiteit

De universiteit is een brede onderzoeksuniversiteit waar onderwijs en onderzoek sterk met elkaar verbonden zijn. De band met de stad en regio is hecht. De universiteit kent een diversiteit aan gebouwen en faciliteiten en een grote veelzijdigheid aan voorzieningen. De universiteit geeft expliciet ruimte aan vernieuwende onderwijsconcepten, stimuleert individuele ontwikkeling, nodigt uit tot ontmoeting en samenwerking over grenzen heen en moedigt aan om de blik naar buiten te richten. Wij ondersteunen de universiteit daarbij door de huisvesting en campussen gezond, functioneel, duurzaam en toekomstbestendig in te richten.

Missie – Hoe wij willen bijdragen aan het succes van de universiteit

Het doel van de directie is om de gebouwen en de gebieden van de universiteit optimaal van waarde te laten zijn voor studenten en wetenschappers. Door de inrichting van de gebieden, de gebouwen en de energievoorziening creëren we een omgeving die leren, onderzoeken en ontmoetingen stimuleert. Een omgeving die het ontstaan van ideeën bevordert, die studenten en onderzoekers helpt om uit te blinken.

We bekijken gebieden, gebouwen en de energievoorziening nadrukkelijk in samenhang met elkaar én met oog op de toekomst. We werken aan gebieden en gebouwen die functioneel, gezond, circulair, energie-opwekkend en klimaatadaptief zijn en toegankelijk voor iedereen. We willen een inspirerend voorbeeld zijn voor onze directe omgeving als het gaat om duurzaamheid.

We besteden de beschikbare middelen - tijd, geld en ruimte - efficiënt en effectief omdat onderzoek en onderwijs in alles voorop staan binnen de universiteit.
Met onze expertise geven we vorm aan de universiteit: aan de manier waarop we er werken en verblijven, aan het uiterlijk van de gebouwen en gebieden en aan het aanzien van de universiteit. Zo geven we studenten en onderzoekers de ruimte werk te doen dat ten goede komt aan de samenleving.