Science Policy

Afbeelding van vulpen

The Utrecht Young Academy wants to make itself heard and influence policy makers in a positive way when it comes to science and education policies. UYA follows the developments in this area closely and gives (un)solicited advice when needed.

This page shows the statements that have been issued by the Utrecht Young Academy. These can also be found on our Twitterfeed, where responses are always welcome. Comments and responses can also be sent to uya@uu.nl 

NWO Inbeddingsgarantie (in Dutch)

From the start of the new application rounds for Veni and Vidi funding, the NWO introduces the ‘embedding guarantee’. The aim is to strike a better balance between the number of applications and the number of funding allocations, increase the award percentage and improve human resources. When submitting a proposal, Vidi candidates now have to include a statement from the intended research institution that the applicant will either be appointed as a tenure track candidate or will be offered a permanent appointment on being awarded funding.

The members of the Utrecht Young Academy (UYA) are pleased that the NWO concretely addresses the issues surrounding human resource policy and workload at the university. However, we also express our concerns regarding the negative consequences an embedding guarantee can have for young candidates, especially because of the abrupt implementation of the policy. In our letter you can find a summary of the main concerns (in Dutch).

NWO and Open Competition (in Dutch)

This statement is a response to the return of the NWO Open Competition within the Social Sciences and Humanities. Please read our statement below.

De Utrecht Young Academy (UYA) is verheugd over het terugkeren van de Open Competitie (OC) binnen SGW, maar onderschrijft de zorgen van DJA dat de carrières van jonge onderzoekers zwaar onder druk komen te staan. Wij noemen drie argumenten.

Ten eerste stelt NWO voor om de aanvraag alleen open te stellen voor post-Vici onderzoekers. De UYA is bezorgd dat deze restrictie in OC-aanvragen ertoe zal leiden dat de onderzoeksagenda van jonge onderzoekers grotendeels zal worden bepaald door de post-Vici generatie. Het lage honoreringspercentages voor de Vidi in dit domein (11%) laat duidelijk zien dat jonge onderzoekers al zeer gelimiteerd zijn in mogelijkheden voor financiering van hun eigen onderzoek. Verdere afhankelijkheid van senior onderzoekers is wat UYA betreft onwenselijk.

Ten tweede vrezen wij dat het belang van de uitkomst van de Veni/Vidi/Vici-procedures nog groter wordt voor de doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden van jonge onderzoekers. Zeker nu de OC tot stand heeft kunnen komen, mede omdat andere programma’s, waarop jong talent wel een beroep kon doen, zijn opgeheven ter financiering van de OC. Het binnenhalen van onderzoeksgelden is echter hét pad voor jonge onderzoekers om door te groeien binnen de academie. Wij zijn bezorgd dat het beperken van die paden, zoals nu gebeurt, er de facto voor zal zorgen dat de doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheden van jong talent worden verminderd.

Dat brengt ons bij een derde punt: jonge talenten zijn de drijvende krachten van universiteiten; zij maken met hun massa de universiteiten (internationaal) zichtbaar, en zijn op de vloer een belangrijke spil in onderzoeks- en onderwijsinnovatie. In onze visie moet deze groep gemotiveerd blijven en uitzicht blijven hebben op kansen; investering in plaats van uitsluiting verdient wat betreft de UYA de voorkeur.

WOinActie

UYA supports  WOinActie and strives to lower workload, the lowering of the so-called 'doelmatigheidskorting' (efficiency discount) of €183,- and the reinstitution of the government support to the level of the year 2000. Why should you support WOinActie? (in Dutch)

Van Rijn-Report

The Utrecht Young Academy (UYA) is dedicated to multidisciplinarity and diversity in research and education. The advice of the Van Rijn-Commission - the redistribution of money - would be disastrous for alpha, gamma, and medicine majors due to the break-even demand. 

These are, according to the VNSU, 'disciplines of great value to society that are already dominated by high workload and other bottlenecks'. The redistribution (retracting money from these disciplines) will only increase the pressure and problems in these sectors. For this reason, UYA argues that extra resources need to become available to facilitate budget increase for both beta/technical and alpha/gamma sciences. 

Only by combining insights from these scientific fields can we face big challenges such as the climate crisis, world inequality, large-scale conflicts, and the increasing digitalisation of our society.