SDG 15: leven op het land

Hoe kan wetenschap bijdragen aan duurzamer gebruik van ecosystemen? In Utrecht onderzoeken we dat, over de grenzen van disciplines heen. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke leidraad. 

  • Zorgzaam omgaan met kwetsbare ecosystemen


SDG's: ons kompas voor een betere wereld