SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie

Wat is er nodig om onze steden en industrieën duurzamer te maken? Hoe kunnen we schaarse grondstoffen en kostbaar drinkwater optimaal gebruiken? Welke innovaties kunnen we daarvoor ontwikkelen? 

In Utrecht werken onderzoekers vanuit vele invalshoeken aan dit vraagstuk, vaak samen met andere organisaties. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn daarbij een belangrijke leidraad. 

  • Duurzame productie, consumptie en innovatie