SDG's in ons onderwijs

Het is onze ambitie om de SDG's integraal onderdeel maken van ons onderwijsaanbod. Zo willen we bijdragen aan de mondiale ontwikkelingsdoelen.

In dit overzicht is voor tien specifieke opleidingen aangegeven op welke SDG’s de focus ligt. We zullen dit overzicht in de toekomst uitbreiden naar alle opleidingen.