Sterke toename van Utrechts onderzoek naar SDG’s

Onderzoek naar de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) aan de Universiteit Utrecht vertoont een sterke jaarlijkse groei en bestrijkt alle SDG's. Dat blijkt uit een analyse van acht wetenschappers onder leiding van Johan Schot (Centre for Global Challenges) en Gaston Heimeriks. Zij brachten de opkomst van SDG-gerelateerd onderzoek in de periode 2000-2019 in kaart en keken naar interacties tussen onderzoeksgroepen. Dit levert een schat van informatie op over de wijze waarop de Universiteit Utrecht met (interdisciplinair) onderzoek impact heeft en hoe die verder vergroot kan worden.

SDG onderzoek aan de Universiteit Utrecht

Bij het oplossen van de problemen in de wereld zetten we hoog in. We willen noodzakelijke transformaties richting geven. Daarom richt ons onderzoek zich op de grote maatschappelijke vragen van deze tijd. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vormen daarbij een belangrijke leidraad voor ons onderzoek en onderwijs.

Snelle groei en veel interactie

Uit het onderzoek blijkt dat de onderzoeksinspanningen van de Universiteit Utrecht met betrekking tot de SDG's in de periode na 2000 snel gegroeid zijn. De universiteit bestrijkt alle SDG’s, maar er liggen zwaartepunten in het onderzoek rond gezondheid en welzijn (SDG 3), klimaatverandering (SDG 13), en schoon water en sanitaire voorzieningen (SDG 6). Vergeleken met de nationale trend is de Universiteit Utrecht vooral sterk in onderzoek met betrekking tot SDG 13 dat zich richt op de behoeften van ontwikkelingslanden bij de overgang naar een koolstofarme economie om de effecten van klimaatverandering te beperken. Uit de analyses blijkt dat er veel interacties zijn tussen verschillende onderzoeksgroepen met een SDG-focus onderling en met groepen die ander onderzoek doen.

Figuur met percentage SDG-publicaties aan de Universiteit Utrecht van 2000 tot 2020
Figuur 1. Percentage SDG-publicaties aan de Universiteit Utrecht van 2000 tot 2020.

Nieuwe onderzoeksmethode

De studie maakt gebruik van een nieuwe door het onderzoeksteam ontwikkelde methode waarin het accent ligt op de noodzaak voor onderzoek om bij te dragen aan een transitie of systeemverandering van de economie en de samenleving. Schot: “Hiervoor is onderzoek nodig dat de SDG’s op elkaar betrekt. Dit type interdisciplinaire onderzoek waarin verbanden worden gelegd tussen onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie, mobiliteit, water, voedsel, gezondheid voorziening, onderzoek gericht op vermindering van armoede, ongelijkheid, verbetering biodiversiteit, en klimaat en onderzoek naar condities waaronder de transitie kan plaatsvinden is aanwezig aan de Universiteit Utrecht maar kan nog worden versterkt.”

Figuur met jaarlijks aantal publicaties per SDG voor Nederland en de Universiteit Utrecht
Figuur 2. Jaarlijks aantal publicaties per SDG voor Nederland en de Universiteit Utrecht.

Nieuwe standaard

Collegevoorzitter Anton Pijpers is blij dat de studie er ligt. “Als het gaat om het oplossen van de problemen van de wereld, zet de Universiteit Utrecht hoog in,” zegt hij. “De universiteit werkt samen met partners rond vier belangrijke strategische thema’s en wil richting geven aan noodzakelijke transformaties. Hierbij vormen de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties een belangrijke leidraad.” Samen vormen die een mondiale en integrale agenda voor de aanpak van sociale, economische en milieu-uitdagingen. De ontwikkeling van nieuwe kennis heeft hierbij een centrale plek. Pijpers: “Universiteiten hebben dus een grote verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de verwezenlijking van deze doelstellingen. Het onderzoek van Johan Schot en andere collega’s helpt ons om die bijdrage te evalueren en verder te vergroten. Er is een nieuwe methode ontwikkeld die een kenniskaart oplevert van het Utrechts onderzoek en veel verder gaat dan een simpele ranking. Dit past in het beleid van de Universiteit Utrecht. De methode zou een nieuwe standaard kunnen worden om de bijdrage van het onderzoek aan SDG’s te meten.”

Het onderzoek is uitgevoerd door: Jolynde Vis, Oscar Yandy Romero-Goyeneche, Felber Arroyave, Enric Villasante, Gaston Heimeriks, Johan Schot, Joost de Laat

Figuur met het netwerk van kennisclusters van de Universiteit Utrecht
Figuur 3. Het netwerk van kennisclusters van de Universiteit Utrecht.