Bestuur

Programmaraad

Leden van de programmaraad zijn vertegenwoordigers van het universiteitsbrede duurzaamheidsnetwerk. Zij bespreken de strategische ontwikkelingen binnen het thema en zijn betrokken bij het evaluatieproces van voorstellen voor kernactiviteiten. Samen met het kernteam faciliteren zij overkoepelende initiatieven om debat en transdisciplinaire uitwisseling te organiseren.

Raad van Advies

Leden van onze Raad van Advies zijn relevante deskundigen uit maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. Zij reflecteren op de ontwikkelingen van het thema. Bovendien kan deze raad ontwikkelingen en prioriteiten voor externe publieke en private stakeholders koppelen aan het thema, waardoor de focus van het thema wordt aangescherpt en het up-to-date blijft met externe discussies.

Communities Board

Leden van onze Communities Board zijn relevante experts die onze Thematische Netwerken (Communities) trekken en ondersteunen. Onze Thematische Netwerken stimuleren en verdiepen de inter- en transdisciplinaire uitwisseling en samenwerking rond belangrijke thema's met betrekking tot maatschappelijk relevante en herkenbare duurzaamheidskwesties.

Co-deanery

Samen met de wetenschappelijk directeur sturen de decanen van de drie deelnemende faculteiten Geowetenschappen, Bètawetenschappen en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan op samenhang en verbinding binnen het programma, en tussen het programma en andere strategische initiatieven binnen de universiteit. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de integratie van Pathways in de faculteiten.