Over ons

De duurzaamheidscrisis is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. De opwarming van onze atmosfeer en ocean, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, het verlies aan biodiversiteit, en de vervuiling en aantasting van onze bodem, water en lucht, hebben een hachelijke situatie gecreëerd. De comfortabele klimaatomstandigheden die een vreedzaam samenleven op de planeet mogelijk maken, zoals we die al duizenden jaren kennen, worden sterk ondermijnd.

Pathways to Sustainability is ervan overtuigd dat onze universiteit een speciale rol te spelen heeft met betrekking tot deze duurzaamheidscrisis. Als thuisbasis van groepen top-academici op een heel scala aan duurzaamheidsonderzoek, wil de Universiteit Utrecht nu een volgende stap zetten. We willen een sfeer en omgeving creëren die ons zal stimuleren om over de disciplines heen en in samenwerking met maatschappelijke partijen samen te werken aan onderzoek en onderwijs op weg naar een duurzame toekomst voor iedereen.

Multidisciplinair, interdisciplinair, transdisciplinair, samenwerken over de grenzen van disciplines. Is het new speech of noodzaak voor de wetenschap? Misschien beiden, maar zonder twijfel vooral het tweede, betogen Henk Kummeling en Maarten Hajer, respectievelijk rector magnificus en faculteitshoogleraar bij de Universiteit Utrecht, in ScienceGuide.  

Duurzaamheidsonderzoek en -onderwijs aan de Universiteit Utrecht is uitzonderlijk sterk en bestrijkt veel verschillende expertisegebieden. Met onze unieke combinatie van fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek van topniveau, modellering en wetenschap in innovatie, transitie, bestuur en financiën loopt de Universiteit Utrecht als brede onderzoeksuniversiteit voorop in innovatie van duurzaamheidsonderzoek en -onderwijs.

Meer over de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan en de rol die de Universiteit Utrecht in de (nabije) toekomst zou moeten hebben is te lezen in ons position paper The Way Forward (Engels). In het licht van deze Way Forward hebben wij onze visie, missie en leidende principes als volgt gedefinieerd (alleen in het Engels):

Vision

Joining forces within the university and with society to discover, explore and validate pathways to just and sustainable futures for all.

Mission

Propel radical innovation in our university practices by creating vibrant communities fostering new collaborations in research and education, both within the university and with societal stakeholders, to enhance our impact on the exploration and development of pathways to sustainability, guided by the principle that scientific rigor meets societal relevance.

Our leadings principles

Rigor meets relevance

At Utrecht University rigor meets relevance. It is a place of discussion and scholarship, where the enhanced understanding of human-nature relationships, in all its facets, meets the active advancement of the capacity for innovation and renewal to create a sustainable and just global society.

Vibrant and inspiring community

Utrecht University is a place of invention, inspiration and community spirit. We particularly aim to create more space for early career scholars to collaborate on new lines of research and in the development of new educational practices. Pathways to Sustainability offers a home for a meeting of the minds, both from within the university and beyond. Utrecht University is a place where radical ideas are discussed and new societal strategies are born.

Ethics of Open Science

We fully embrace the principles of Open Science focusing on creating a reciprocal relationship with societal actors and being attentive to the ways in which academics can be roped into political conflicts. We believe in continuous debate and a climate where questions can and will be raised on issues of concern.

Pathways to Sustainability is one of the four strategic themes of Utrecht University.