Met een andere bril: een nieuwe aanpak om organisaties te motiveren en ondersteunen in het ontwikkelen van wetenschappelijk onderbouwd diversiteitsbeleid

Illustratie van een vrouw met diverse kapsels

Het creëren van een inclusieve organisatie is geen gemakkelijke opgave. Hoe kunnen organisaties hun diversiteitsbeleid ontwikkelen en implementeren zodat het werkklimaat inclusiever wordt? Wat zijn effectieve manieren om diversiteitsbeleid te communiceren? In dit project willen we deze vragen beantwoorden.

Onderzoek laat zien dat het lastig blijkt voor organisaties om werknemers uit ondervertegenwoordigde of gemarginaliseerde groepen aan te trekken en te behouden. Een belangrijke oorzaak hiervan is het bestaan van biases onder werkgevers ten opzichte van deze groepen. Het blijkt dat bestaande interventies die gericht zijn op het bewustmaken of het tegengaan van deze biases (zoals anti-bias trainingen) wisselende resultaten hebben. Daarom werkt dit onderzoek vanuit een ander perspectief. De focus ligt niet zozeer op het verminderen of identificeren van biases, maar op het beperken van de consequenties ervan.

Specifiek onderzoeken we

  1. op welke wijze organisaties effectief diversiteitsbeleid kunnen implementeren,
  2. de impact van realistische versus niet-realistische diversiteitsbeleid communicatie op werkzoekenden en werknemers en
  3. of het helpt om in diversiteitsbeleid en – communciatie aandacht te besteden aan zowel zichtbare als niet-zichtbare diversiteit.

We maken hierbij gebruik van data van een bestaand evidence-based instrument, de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM). Daarnaast analyseren we beleidsteksten van ondertekenaars van het Charter Diversiteit. We combineren deze inzichten uit de praktijk met een serie experimenten om op een gecontroleerde en systematische wijze te toetsen hoe diversiteitsbeleid communicatie leidt tot positieve resultaten bij toekomstige en zittende medewerkers.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door Instituut GAK.

Onderzoekers

Supervisors