Het integreren van circulair en inclusief ondernemen

Circulair en inclusief ondernemerschap

Een groeiende groep bedrijven houdt zich bezig met circulair en inclusief ondernemen. Hoewel de twee invalshoeken van duurzaam ondernemen in elkaars verlengde kunnen liggen, vanzelfsprekend is dit niet. Waar het terugdringen van het gebruik van nieuwe grondstoffen en het elimineren van afval draait om een andere aanpak van het werkproces en een aangepast verdienmodel, richt inclusief ondernemen zich juist op het verbeteren van het werkklimaat en de cultuur van een organisatie. Duurzame groei realiseren op beide vlakken vraagt om structurele aanpassingen van de interne organisatie. Wat is er voor nodig om dergelijke transformaties succesvol te realiseren?

In dit project werkt Universiteit Utrecht samen met MVO Nederland om inzicht te krijgen in hoeverre circulair en inclusief ondernemen is verankerd in de bedrijfsstructuur, processen en dagelijkse praktijken van Nederlandse maatschappelijk verantwoorde ondernemingen. Het doel van het onderzoek is om meer concreet in kaart te brengen op welke manier organisaties hun circulair en/of inclusieve beleid kunnen optimaliseren. Door het naast elkaar leggen van verschillende onderzoeksmethoden – observaties en vragenlijsten, interviews en geavanceerde analyses – beogen we de kenmerken van een organisatiecultuur aan het licht te brengen die sturing geeft aan de succesvolle implementatie van circulaire en inclusieve bedrijfspraktijken.

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met MVO Nederland. Lees op de website van MVO Nederland de resultaten van het onderzoek. De site biedt tevens een stappenplan voor bedrijven die ook circulair én inclusief willen combineren.

Financiering

Dit project wordt mede ondersteund door Goldschmeding Foundation.

Betrokken onderzoekers