De Nederlandse InclusiviteitsMonitor

Logo de Nederlandse InclusiviteitsMonitor

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) helpt organisaties op weg bij het realiseren van een diverse organisatie en het ontwikkelen van een inclusieve organisatiecultuur waarin iedereen erbij hoort en zich thuis kan voelen. De NIM geeft organisaties wetenschappelijk gefundeerd inzicht in de samenhang, systematiek en effectiviteit van het gevoerde diversiteitsbeleid en brengt in kaart hoe inclusief de organisatiecultuur is.

De NIM bestaat uit twee basisinstrumenten: de Beleidsscan en de Medewerkersscan. Beide instrumenten zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. De NIM Beleidsscan brengt bij deelnemende organisaties in kaart in hoeverre het beleid van een organisatie (a) samenhangend is, (b) systematisch ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, en (c) volgens wetenschappelijke maatstaven is ingericht. De NIM medewerkersscan (een korte vragenlijst) meet hoe inclusief de organisatiecultuur is en daarmee of het diversiteitsbeleid het beoogde effect heeft op de werkvloer.

Elke deelnemende organisatie ontvangt een uitgebreid rapport met wetenschappelijke adviezen om het diversiteitsbeleid te verbeteren en inzicht in de mate waarin verschillende groepen medewerkers een inclusief klimaat ervaren. Organisaties worden elk jaar gebenchmarkt. In een overkoepelende analyse hopen we de belangrijkste succesfactoren te identificeren die bijdragen aan een diverse en inclusieve werkvloer.

Samenwerking

Dit project wordt gedaan in samenwerking met:

Team

Supervisors