De Nederlandse InclusiviteitsMonitor

Logo de Nederlandse InclusiviteitsMonitor

De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) helpt organisaties op weg bij het realiseren van een diverse organisatie en het ontwikkelen van een inclusieve organisatiecultuur waarin iedereen erbij hoort en zich thuis kan voelen. De NIM geeft organisaties wetenschappelijk gefundeerd inzicht in de samenhang, systematiek en effectiviteit van het gevoerde diversiteitsbeleid en brengt in kaart hoe inclusief de organisatiecultuur is.

De NIM bestaat uit twee basisinstrumenten: de Beleidsscan en de Medewerkersscan. Beide instrumenten zijn ontwikkeld op basis van inzichten uit tientallen wetenschappelijke onderzoeken en zijn op wetenschappelijke wijze gevalideerd. De NIM Beleidsscan brengt bij deelnemende organisaties in kaart in hoeverre het beleid van een organisatie (a) samenhangend is, (b) systematisch ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, en (c) volgens wetenschappelijke maatstaven is ingericht. De NIM medewerkersscan (een korte vragenlijst) meet hoe inclusief de organisatiecultuur is en daarmee of het diversiteitsbeleid het beoogde effect heeft op de werkvloer.

Elke deelnemende organisatie ontvangt een uitgebreid rapport met wetenschappelijke adviezen om het diversiteitsbeleid te verbeteren en inzicht in de mate waarin verschillende groepen medewerkers een inclusief klimaat ervaren. Organisaties worden elk jaar gebenchmarkt. In een overkoepelende analyse hopen we de belangrijkste succesfactoren te identificeren die bijdragen aan een diverse en inclusieve werkvloer.

Resultaten


De eerste fase van dit project heeft inmiddels geleid tot de volgende resultaten:
 

 1. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor Inzichten uit 2019-2020
  In totaal hebben in 2019 en 2020 20 organisaties met bij elkaar bijna 21000 medewerkers deelgenomen aan de Nederlandse InclusiviteitsMonitor. In deze factsheet vatten we de belangrijkste bevindingen en adviezen samen.
   
 2. Van best practices naar best methods
  Bij het ontwikkelen van diversiteitsbeleid nemen veel HR-beleidsmakers zogenaamde best practices van andere organisaties over. Maar is dit wel een effectieve strategie? In deze animatie introduceren we een andere, meer systematische manier waarop beleidsmedewerkers met hun diversiteitsbeleid aan de slag kunnen.
   
 3. Vergelijkende analyse van de bevindingen van SER Diversiteit in Bedrijf en de Nederlandse InclusiviteitsMonitor
  In het gezamenlijke project “Het moet wel werken” bundelen SER Diversiteit in Bedrijf (DiB) en Stichting de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) hun krachten. In dit onderzoeksrapport vergelijken we de bevindingen van DiB en NIM en duiden we patronen aan de hand van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Dit resulteert in een aantal aanbevelingen voor effectiever diversiteits- en inclusiebeleid.
   
 4. Handreiking SMART doelstellingen voor diversiteit en inclusie
  Door doelstellingen voor diversiteit en inclusie SMART te formuleren is de kans groter dat ze behaald worden. Deze handreiking laat zien waar de kansen en uitdagingen liggen en biedt organisaties concrete aanbevelingen en voorbeelden.
   

Persbericht: https://goldschmeding.foundation/bedrijfsleven-laat-kansen-diversiteit-onbenut/

Samenwerking

Dit project wordt gedaan in samenwerking met:

Team

Supervisors