Corrigeren voor bias in toezicht

Illustratie van een groep zakenlieden

De besluitvorming van toezichthouders is van groot belang voor het effectief beheersen van risico’s binnen instellingen of markten die onder toezicht staan. Het doel van mijn PhD project is om (op individueel en groepsniveau) blinde vlekken te identificeren in de besluitvorming van toezichthouders. Omdat dit onderwerp bijna uitsluitend is onderzocht vanuit een bestuurlijk en juridisch perspectief, kiest dit project voor een nieuwe benadering door psychologische inzichten toe te passen op de toezichtspraktijk. Door het gebruik van verschillende methoden (bijv. vignetexperiment, besluitvormingstaak, longitudinale vragenlijst), onderzoek ik of toezichthouders vatbaar zijn voor ‘overconfidence bias’ (de neiging om overmoedig te zijn). Ook onderzoek ik of populaire beslistools effectief zijn in het verbeteren van groepsbesluiten en welke rol leiders kunnen spelen in het creëren van optimale condities voor besluitvorming in toezichtteams.
Het promotieonderzoek is afgerond op 12 mei 2022.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door de Spinozapremie van Naomi Ellemers en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onderzoeker

Supervisors UU

Supervisor RUG

  • Prof. mr. dr. Femke de Vries