Publicaties

Critical Concepts for the Creative Humanities

Iris van der Tuin en Nanna Verhoeff

Dit beknopte, nauwkeurige en inclusieve woordenboek draagt bij aan een groeiende, transformerende en levende onderzoekscultuur binnen zowel de geesteswetenschappen als de beroepspraktijken binnen de creatieve sectoren. Het formaat van beknopte startdefinities, demonstraties van mogelijke routes voor verdere ontwikkeling en verwijzingen naar nieuwe en herziene concepten als "conceptuele uitnodigingen" stelt lezers in staat zich snel te oriënteren op dit opwindende methodologische veld voor didactisch, wetenschappelijk en creatief gebruik, en als een startpunt voor verder onderzoek voor toekomstige bijdragen aan de nieuwe canon van kritische concepten.

Critical Concepts for the Creative Humanities is het eerste boek dat het specifieke en evoluerende veld van de creatieve geesteswetenschappen schetst en definieert en biedt de ontluikende bibliografie van het veld.

The Glossary Tool for the Creative Humanities (Teaser)