The Glossary Project

Source: Susanne K. Langer Papers, 1895-1985 (MS Am 3110). Houghton Library, Harvard University | foto: I. van der Tuin
Source: Susanne K. Langer Papers, 1895-1985 (MS Am 3110). Houghton Library, Harvard University | foto: I. van der Tuin

Hoewel hun definities zwart op wit gedrukt staan in hand- en woordenboeken, zijn de betekenissen en het gebruik van concepten altijd in beweging. Afhankelijk van de context, tijdsperiode en ervaringen van hun gebruikers ontwikkelen, verschuiven of nuanceren deze betekenissen zich. Ook kunnen concepten binnen verschillende vakgebieden en sectoren een andere invulling of connotatie hebben. In de huidige algoritmische conditie zijn concepten versneld in beweging en is het belang van uitwisseling extra relevant. In The Glossary Project reflecteren we op hedendaagse concepten die van toepassing zijn op uw creatieve praktijk, organisatie of project middels werkvormen aan die aanzetten tot eigen onderzoek en dialoog. De verworven inzichten kunnen als verdieping van bestaande kennis, alsook als startpunt voor nieuwe reflectie, actie en creatieve praktijken fungeren.

 

 

"Working through and with the glossary has been quite helpful in the framing of my research, as it allowed to frame different aspects into clear concepts through an associative and intuitive process. As such, it helped to make some quick informed steps with concepts that were unfamiliar at times, but that all have been delineated didactically and made thoroughly intelligible for both neophytes and, I believe, experts.”

 

U kunt The Glossary Project afnemen als een korte cursus van drie sessies, maar het is ook mogelijk om gezamenlijk tot een invulling te komen die specifiek afgestemd is op uw behoefte. De sessies kunnen in het Nederlands of in het Engels worden aangeboden, dit kan online of op locatie. Voor de eerste sessie spreken we een concept af waarmee gestart wordt. Dit concept past bij uw creatieve praktijk, organisatie of project. 

De planning en werkwijze zien er als volgt uit:

  1. In de eerste sessie wordt het werken met concepten uitgelegd aan de hand van een korte inleiding en een literatuurbespreking. Een syllabus rond conceptueel werken en een concept naar keuze wordt vooraf aan u opgestuurd. Na de literatuurbespreking gaan de deelnemers aan de slag met hun intellectuele autobiografie. Zij ontdekken verschuivingen daarin en eventuele wensen en doelen voor de toekomst. De sessie wordt afgesloten met een uitwisseling over de autobiografieën in woord en beeld.
  2. De tweede sessie positioneert de groeiende aandacht voor glossaries/ dictionaries/ lexicons in onze informatiesamenleving en verklaart hoe deze woordenlijsten juist op het snijvlak van kunst en wetenschap worden ontworpen en ingezet. Aan de hand van de dynamieken tussen cultuurtheorie, filosofie en objecten introduceren we de deelnemers in manieren waarop ze met concepten aan de slag kunnen gaan. We doen een shared horizon opdracht, waarbij deelnemers voor drie willekeurige concepten uit onze database een gemeenschappelijke betekenis en een artistieke/ activistische/ beleidsmatige toepassing moeten verzinnen. 
  3. De derde en laatste sessie nodigt deelnemers uit om zelf een concept te kiezen en deze te formuleren in een nader te bepalen aantal woorden en/of middels een ontwerpopdracht. Tijdens de sessie worden concepten gepresenteerd en van peer feedback voorzien. Via een tweede shared horizon opdracht brengen we de concepten van de deelnemers samen en besluiten we hoe het begrippenkader van uw creatieve praktijk, organisatie of project er het beste uit kan komen te zien.

"The glossary project helped me understand academic concepts which I wasn’t acquainted with at all. It truly opened my view on theory in a joyful way which counterbalanced my apprehension of academia."
Neal Jordan | Master Student Critical Inquiry Lab, Design Academy Eindhoven

 

The Glossary Project is tot stand gekomen door inzichten en werkvormen uit de Creative Humanities te verbinden met die uit de Scholarship of Interdisciplinary Teaching and Learning.