Zeven Comeniusbeurzen toegekend

Leadership Fellow voor Gönül Dilaver en Leoniek Wijngaards-de Meij

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) reikt jaarlijks namens het ministerie van OCW Comeniusbeurzen uit aan docenten om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Deze beurzen voor onderwijsinnovaties zijn geïnspireerd op de bekende Veni, Vidi, Vici beurzen voor onderzoek, voor het onderwijs respectievelijk Teaching, Senior en Leadership fellows.

Dit jaar wist de Universiteit Utrecht opnieuw een Leadership Fellow beurs binnen te slepen. Drie Utrechtse docenten wisten een Senior Fellow beurs te bemachtigen. En nog eens drie Utrechtse docenten kregen een Teaching Fellow beurs.  Een fantastische prestatie en een belangrijke impuls om het academische onderwijs verder te ontwikkelen.

Leadership fellow beurs

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft Gönül Dilaver en Leoniek Wijngaards-de Meij een Comenius Leadership Fellow-beurs van € 500.000 toegekend. Zij ontvangen deze beurs voor voor hun project Het stimuleren van een open blik en open houding in het hoger onderwijs door games en kunst. Lees hier meer over dit project en de Leadershipbeurs.

Senior Fellows beurzen

Senior Fellows ontvangen voor hun project elk € 100.000. Het gaat om voorstellen voor de duur van twee jaar gericht op innovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel deel van de instelling. Er zijn dit jaar maar liefst drie projectvoorstellen gehonoreerd:

Annerieke OosterwegelJij bent jij: Een routekaart naar volwassenheid

Bezinning en exploratie zijn belangrijke voorwaarden voor intellectuele en persoonlijke groei. In het huidige onderwijssysteem is daarvoor weinig ruimte. Tegelijkertijd lopen veel studenten wel tegen gangbare uitdagingen in de jongvolwassenheid aan. De emotionele belasting die daaruit voortkomt kan hun ontwikkeling verstoren, en effectief studeren belemmeren. Doel van dit project is om in samenwerking met bestaande aanbieders een (digitaal) netwerk te ontwikkelen met informatie en interactieve tools om normale maar lastige stappen in de persoonlijke ontwikkeling preventief te exploreren en navigeren, zodat studenten meer psychologische ruimte ervaren en beter kunnen studeren.

Profielpagina Annerieke Oosterwegel

Brianne Mc Gonigle - UU Open Source Investigations Lab (OSINT Lab)

Door globalisering en de groei van digitale technologie kunnen kennis en informatie zich als nooit tevoren verspreiden. Dit betekent ook dat verkeerde informatie/nepnieuws in opkomst is, waardoor het absoluut noodzakelijk is dat studenten kritische onderzoeksvaardigheden ontwikkelen die de disciplinaire grenzen overschrijden. Dit project beoogt het opzetten en succesvol runnen van een Open Source Investigations Lab. Het Lab omvat interdisciplinaire, universiteitsbrede BA- en MA-cursussen die (1) studenten uitrusten met de vaardigheden en ethische overwegingen die nodig zijn om open source-onderzoeken uit te voeren; en (2) studenten, docenten en maatschappelijke partners samenbrengt om te werken aan real-world projecten die mondiale uitdagingen aanpakken.

Profielpagina Brianne Mc Gonigle

Christel LutzStudenten als Partners in Curriculum Innovatie met de UCU Leergemeenschap

Co-creatieve methodes versterken de maatschappelijke relevantie van onderwijs, en studenten hebben baat bij het werken in partnership met hun docenten aan de ontwikkeling van hun onderwijs. Maar het is een uitdaging om deze praktijk op een inclusieve manier aan te bieden. Door het introduceren van student -partners en student-docent teams zal SPiCE-UU (1) alle studenten in aanraking brengen met co-creatie, (2) manieren ontwikkelen om dit te doen op een manier die passen bij onze leergemeenschap, en (3) praktische methoden ontwikkelen die behulpzaam kunnen zijn voor anderen.

Profielpagina Christel Lutz

Teaching Fellow beurzen

Het Comeniusprogramma kent ook Teaching Fellows, die elk € 50.000 ontvangen voor hun project. Ook hier zijn drie projectvoorstellen van Utrechtse docenten gehonoreerd:

Mariëlle JambroesGeneeskundestudenten als medisch maatje

Maatschappelijke ontwikkelingen raken op allerlei manieren aan het dagelijks werk van artsen. Denk aan leefstijl gerelateerde ziekten en gezondheidsachterstanden van kwetsbare groepen. Toch leren artsen vooral hoe ze ziekten moeten behandelen en nauwelijks iets over maatschappelijke factoren die hierbij een rol spelen. Werkplekleren buiten het ziekenhuis, in nauw contact met de maatschappij is een goede vorm om te leren over de sociale factoren van gezondheid. Studenten inzetten als medisch maatje is een voorbeeld van werkplekleren in de wijk. In dit project gaan we medisch maatje verder ontwikkelen, de leeropbrengst en de opschaalbaarheid onderzoeken, om het te implementeren in de geneeskundeopleiding.

Profielpagina Mariëlle Jambroes

Roos de Jonge - Wicked problems in de gezondheidszorg – een trans- en interdisciplinaire benadering
Belangrijke huidige problemen in de wereld zoals klimaatverandering, pandemieën en toenemende zorgkosten hebben invloed op de toekomstige dokter. Deze ingewikkelde problemen zijn niet meer op te lossen als je alleen vanuit geneeskunde denkt en handelt. Voor aankomende artsen is het belangrijk dat ze goed samenwerken, kijken buiten de grenzen van de geneeskunde, en creatief en flexibel zijn, met het belang van patiënt en maatschappij voor ogen. Hiervoor wordt een 10-weekse cursus ontwikkeld, gericht op ingewikkelde problemen die niet vanuit één vakgebied opgelost kunnen worden. We hopen hierdoor studenten de uitdagingen van de toekomst te laten inzien vanuit verschillende perspectieven.

Profielpagina Roos de Jonge

Rianne van Lambalgen Faciliteren van connectief denken tijdens het interdisciplinaire curriculum

In dit project wordt de tool Obsidian geïmplementeerd in een interdisciplinaire onderwijscontext, met als doel studenten te leren slimme aantekeningen te maken en verbindingen te leggen tussen vakken. Het project is toegepast binnen de Bachelor Liberal Arts and Sciences, aangeboden aan de Universiteit Utrecht, waar studenten grotendeels het eigen curriculum vormgeven. Om studenten te leren aantekeningen te maken met Obsidian worden een handleiding, kennisclips en werkvormen ontwikkeld. Ook wordt er een community vormgegeven onder leiding van Obsidian student-ambassadeurs. Door dit project wordt zo aan studenten geleerd hoe ze inzichten met elkaar kunnen verbinden en in een andere context toepassen.

Profielpagina Rianne van Lambalgen

Je onderwijs innoveren?

Ben je docent aan de Universiteit Utrecht en heb je zelf interesse om een voorstel in te dienen? Ook dit najaar kunnen docenten een Comeniusbeurs of andere onderwijsinnovatiesubsidies aanvragen . De call for proposals wordt begin juli verwacht. De thema’s zijn al bekend gemaakt. Neem voor meer informatie contact op met het Centre for Academic Teaching and Learning via cat@uu.nl. Het Centre beschikt over een groot netwerk van deskundigen en denkt graag mee om jouw projectvoorstel te optimaliseren.