Workshop Online Publieke Waarden Omzetten (OPWO)

Een iPhone met verschillende socialmedia-apps. Foto: William Hook, via Unsplash

In 2022 ontwikkelde de Universiteit Utrecht de workshop “Online Publieke Waarden Omzetten” (OPWO) in samenwerking met de Radboud Universiteit en PublicSpaces, een coalitie van Nederlandse publieke organisaties die hun afhankelijkheid van big tech willen verlagen.

PubHubs

De softwareontwikkelaars van de Radboud Universiteit bouwen hiervoor PubHubs, een nieuw online platform dat een veilige en vertrouwde publieke digitale omgeving moet bieden. PubHubs wordt beheerd door publieke organisaties en is gebaseerd op publieke waarden.

OPWO-workshop: doel en resultaat

De Universiteit Utrecht verkende via de OPWO-workshop hoe de borging van publieke waarden concreet vorm moet krijgen. Hoe kunnen publieke waarden worden vertaald naar de verbetering van software, moderatie en organisatie? Het resultaat van de workshop is een lijst met concrete problemen en oplossingen voor de borging van publieke waarden in de online omgeving.

Acht stappen

De OPWO-workshop helpt medewerkers en andere stakeholders van publieke organisaties om in ongeveer 2,5 uur via acht stappen te identificeren wat de belangrijkste publieke waarden zijn die onder druk staan in hun huidige online platformomgeving. Aan de hand van een ‘user scenario’ (persona) en een ‘demo’ (presentatie) van een bestaand of toekomstig platform achterhalen de deelnemers hoe concrete problemen met publieke waarden op te lossen zijn.

Beschikbaarheid workshop

Eind 2022 en begin 2023 is deze workshop getest door vier publieke organisaties: MIND, kanker.nl, VPRO en de Openbare Bibliotheek Midden-Brabant. De workshop is eind juni 2023 gratis online beschikbaar gesteld voor andere publieke organisaties die willen weten hoe zij publieke waarden voor hun achterban kunnen borgen in hun eigen (huidige of toekomstige) online platformomgeving. Publieke organisaties en andere geïnteresseerden kunnen zelfstandig aan de slag met alle workshopmaterialen die hieronder te downloaden zijn.

Deze materialen zijn ontwikkeld op basis van workshops bij de VPRO, Openbare Bibliotheek, Kanker.nl en MIND. Noch de Universiteit Utrecht, noch de andere genoemde organisaties zijn aansprakelijk voor (mogelijke) schade in verband met, of voortkomend uit, het gebruik van materiaal of inhoud van de “Workshop Online Publieke Waarden Omzetten”.

Deze workshop-tool is mede tot stand gekomen met medewerking van het SIDN fonds.