WODC-onderzoek naar juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Code op een computerscherm

Het Montaigne Centrum zal in opdracht van het WODC (het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid) onderzoek uitvoeren naar juridische aspecten van algoritmische besluitvorming.

Het onderzoek richt zich (met name) op de kansen en risico’s die zich bij algoritmische besluitvorming voordoen met betrekking tot de bescherming en realisering van publieke waarden. Dit raakt aan fundamentele rechten zoals gelijke behandeling, het recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) en rechtsbescherming.

Daarbij worden vijf casestudy’s uitgevoerd naar de toepassing van algoritmische besluitvorming in verschillende domeinen: de sociale zekerheid, de rechtspraak, zelfrijdende auto’s, peer-to-peer handel in energie, en contentmoderatie. Een voorbeeld van algoritmische besluitvorming bij contentmoderatie is een "uploadfilter", dat zorgt dat auteursrechtelijk beschermde informatie niet wordt geupload op YouTube. Peer-to-peer handel in energie bestaat bijvoorbeeld uit consumenten die zelf energie opwekken met zonnepanelen en aan elkaar verkopen. Vraag- en aanbod worden dan bij elkaar gebracht door matching algoritmen.
 
Het onderzoek gaat op korte termijn van start en heeft een looptijd van negen maanden. Bij het onderzoek zijn in ieder geval de volgende wetenschappers betrokken:
 

 • Madeleine de Cock Buning (projectleider)
 • Eddy Bauw
 • Janneke Gerards
 • Anna Gerbrandy
 • Henry Prakken
 • Stefan Kulk
 • Nelleke Koffeman
 • Anoeska Buijze
 • Martje Boekema
 • Susanne Heeger-Hertter
 • Stefan Philipsen
 • Anouk Wouters (coördinator)
 • Stijn van Deursen (student-assistent)
 • Thom Snijders (student-assistent)
 • Jesse Balster (student-assistent)