Vliegenthart Scriptieprijs voor alumna Eva Heeger

Tijdens de Universiteitsdag van de Universiteit Utrecht op 2 april j.l. is de Vliegenthart Scriptieprijs 2015 uitgereikt aan alumna Privaatrecht en Europees Recht Eva Heeger voor haar scriptie ‘Controlling your online profile: reality or an illusion? A research into informed consent as a mechanism to regulate commercial profiling' Aan deze jaarlijkse scriptieprijs is een bedrag van € 2.000, - verbonden.

Eva Heeger heeft een scriptie geschreven over wereldwijd zeer relevante problematiek: de privacy van de burger op het internet. De burger kan nauwelijks kiezen om geen gebruik te maken van internetdiensten, maar wordt in beperkte mate beschermd door de Europese regelgeving en controle.

Zij toont op overtuigende wijze aan dat het principe van 'informed consent' onvoldoende bescherming biedt en dat daarom gezocht moet worden naar alternatieven. De heldere schrijfwijze en de combinatie van juridische en meer politicologische analyse/argumenten spraken de jury zeer aan.

Uit het juryrapport
prof. dr. Vliegenthart en de winnaars van de Vliegenthart scriptieprijs v.l.n.r.: (vader van) Marlot van der Kolk, Eva Heeger en Maurits Schröder

Behalve de scriptieprijs waren er twee eervolle vermeldingen.
Voor alumna Bestuur en Beleid Marlot van der Kolk (Jongeren, de crisis en verschillen binnen de EU: een onderzoek naar verschillen tussen noordelijke/noordwestelijke en zuidelijke/zuidoostelijke lidstaten van de Europese Unie wat betreft de toegang van jongeren tot de arbeidsmarkt) en alumnus Privaatrecht Maurits Schröder (De rechter, de deskundige en de authority bias: een ongunstige combinatie? Een onderzoek naar de invloed van de authority bias op het beslisgedrag van de rechter bij het waarderen van deskundigenbewijs). Aan de eervolle vermeldingen is ieder een bedrag van € 500,- verbonden.

De Vliegenthart Scriptieprijs
De Vliegenthart Scriptieprijs is vernoemd naar Hans Vliegenthart, voormalig voorzitter van het bestuur van het Utrechts Universiteitsfonds, de stichting die de contacten van de Universiteit Utrecht met haar afgestudeerden onderhoudt. De Universiteitsdag is een jaarlijks kennisfestival voor alumni, medewerkers en studenten, ter gelegenheid van de dies van de Universiteit.

De jury bestond uit: prof. dr. Hans Vliegenthart, prof. dr. Henk Kummeling: universiteitshoogleraar (staatsrecht), prof. dr. Denise de Ridder: hoogleraar gezondheidspsychologie en prof. dr. Pieter Hooimeijer: hoogleraar sociale geografie en demografie.

Meer informatie
Harold Kerkhof, Universiteit Utrecht, h.kerkhof@uu.nl