7 december 2010

Annemieke Klijn

Verlangen naar verbetering: 375 jaar academische zorg in Utrecht

Op 15 december wordt het boek 'Verlangen naar verbetering, 375 jaar academische zorg in Utrecht' gepresenteerd. Het 10-jarig bestaan van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht in de huidige vorm is aanleiding voor dit boek.

Het UMC Utrecht is een van de grootste universitaire medische centra van Nederland. Het is een kleurrijke organisatie, die in 2000 voortkwam uit een samengaan van de Utrechtse medische faculteit, het Academisch Ziekenhuis Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

Annemieke Klijn plaatst de ontwikkeling van het UMC in een bredere context van 375 jaar academische geneeskunde. Hiermee laat ze zien dat de verwevenheid tussen onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg geen vanzelfsprekende constante is. Tot het midden van de negentiende eeuw hadden zorg, onderwijs en onderzoek weinig of niets met elkaar te maken. Stedelijke gasthuizen waren instellingen van armenzorg, de universiteit was uitsluitend een onderwijsinstelling, terwijl onderzoek een zaak was van bevlogen individuen en later plaatsvond in geleerde genootschappen. Pas vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw raakten patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek stapje voor stapje met elkaar verstrengeld.

Met het ontstaan van raakvlakken namen echter ook de spanningen toe. De diverse belangen liepen niet altijd parallel, wat tot de nodige discussies en zelfs strijd heeft geleid. Het zijn juist deze spanningen die de geschiedenis van de academische geneeskunde, en daarmee die van het UMC Utrecht, zo levendig en boeiend maken.

Annemieke Klijn is verbonden aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Vanuit de faculteit Geesteswetenschappen was prof. dr. Leen Dorsman, hoogleraar Universiteitsgeschiedenis, betrokken bij de totstandkoming van dit boek; hij was lid van de redactiecommissie. Verder heeft Ruben Verwaal enige maanden als student-assistent bij het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur aan het project gewerkt. Hij studeerde Historical and Comparative Studies of the Sciences and Humanities en is momenteel werkzaam als collectiespecialist in het Universiteitsmuseum.

Titel: Verlangen naar verbetering: 375 jaar academische zorg in Utrecht
Auteur(s): Annemieke Klijn
isbn: 978 94 61053 56 5
Prijs: € 34,90
Uitgeverij: 2010, Uitgeverij Boom