Vereniging voor Bestuurskunde 50 jaar

De Vereniging voor Bestuurskunde bestaat op 8 maart 2023 precies 50 jaar – en viert dat met een groots jubileumevenement. Bij die gelegenheid wordt het boek Maatschappelijke bestuurskunde aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken, Bruins Slot. Tijdens het jubileum staat de toegevoegde waarde van de bestuurskunde centraal. Wat kan de discipline bijdragen aan de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd? De auteurs laten zien dat het tijd is voor een meer ‘maatschappelijke’ bestuurskunde, die zich nadrukkelijker en zichtbaarder richt op de analyse en aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals o.a. klimaatadaptatie, duurzame landbouw, energietransitie, migratie, wonen en kansengelijkheid.

Jubileumevenement 50 jaar Vereniging voor Bestuurskunde


De Vereniging voor bestuurskunde bestaat in 2023 maar liefst 50 jaar. Dat gaat de vereniging groots vieren. Met een boek, een essaywedstrijd, een jubileumviering en nog veel meer. In het jubileumjaar kijkt de vereniging terug maar vooral ook vooruit op innovaties in het openbaar bestuur en de bestuurskunde. De jubileumviering op 8 maart staat in het teken van de impact die de bestuurskunde op de hedendaagse maatschappelijke opgaven kan hebben.

Tijdens het jubileumevenement wordt de winnaar bekend gemaakt van de speciale essaywedstrijd voor studenten, jonge ambtenaren en jonge wetenschappers en wordt de L.P. van de Spiegelprijs oeuvreprijs uitgereikt door juryvoorzitter Nicolette van Gestel. Bovendien vindt de presentatie van het boek Maatschappelijk Bestuurskunde plaats.

Bijdrage van de bestuurskunde aan de maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw

Aan de hand van de maatschappelijke opgaven die in het jubileumboek centraal staan, wil de vereniging de rol van de bestuurskunde kritisch onder de loep nemen. De uitdagingen van deze tijd vragen tenslotte om een nieuwe blik. Er zijn inleiders, panelgesprekken en workshops waarin de deelnemers aan de slag gaan met de hedendaagse vraagstukken zoals klimaatadaptatie, inclusie, georganiseerde misdaad en de woningcrisis. De rode draad tijdens deze dag is de vraag wat bestuurskunde kan bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de 21e eeuw.

Draag je het openbaar bestuur en de bestuurskunde een warm hart toe, en wil je daar bij zijn, bekijk dan hier het programma en meld je dan aan.

Bekijk het programma Jubileumevenement
Omslag boek Maatschappelijke Bestuurskunde

Jubileumboek: Maatschappelijke bestuurskunde


Het vakgebied bestuurskunde heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Via opleidings- en onderzoeksprogramma’s, academische netwerken, internationale verbanden, publicaties, symposia en prijzen wordt gewerkt aan de versterking van het openbaar bestuur. Door de jaren heen is het bereik van bestuurskundigen gegroeid. De bestuurskunde draait niet enkel om de overheid, maar richt zich tevens op maatschappelijke dienstverlening, publiek-private samenwerking, coproductie van beleid en diensten en publieke waarde creatie. De laatste tijd werken bestuurskundigen bovendien aan maatschappelijke impact.

Maatschappelijke Bestuurskunde gaat een stap verder. De auteurs laten zien dat het tijd is voor een meer ‘maatschappelijke’ bestuurskunde, die zich nadrukkelijker en zichtbaarder richt op de analyse en aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dat is meer dan ‘maatschappelijke impact maken’. Dat is je verbinden aan andere academische disciplines en maatschappelijke velden, waarin de aanpak van concrete issues centraal staat. Denk aan klimaatadaptatie, duurzame landbouw, energietransitie, migratie, wonen, kansengelijkheid, georganiseerde misdaad, houdbare zorg, en digitalisering.

In elk van de hoofdstukken staat zo’n vraagstuk centraal. Auteursteams verkennen of en hoe de bestuurskunde bijdraagt aan de aanpak van ‘hun’ vraagstuk. Wat is het vraagstuk eigenlijk, wat is de governance, welke bestuurskundige inzichten zijn relevant, levert de bestuurskunde een actieve bijdrage, hoe kan de rol van de bestuurskunde sterker worden?

Op zoek naar verbindende bestuurskundigen

In de inleiding en uitleiding bespreken de redacteuren de opkomst van een maatschappelijke bestuurskunde, en trekken ze conclusies. Zij laten zien dat de bestuurskunde stil, weinig zichtbaar en passief is, als het om urgente vraagstukken gaat. De bestuurskunde speelt te veel op safe en kan spannender worden. Dat vraagt wel wat van de repertoires van ‘verbindende bestuurskundigen’.

Startpunt voor gesprekken


Volgens secretaris van de Vereniging voor Bestuurskunde Tom Overmans is het jubileumboek het startpunt voor een jaar van gesprekken met maatschappelijke organisaties over de toegevoegde waarde van het bestuurskundige perspectief op urgente maatschappelijke vraagstukken.

Meer informatie


Lees hier meer over het programma van jubileumevenement en het boek Maatschappelijke Bestuurskunde. Of beluister de afleveringen van de podcast die de Vereniging voor Bestuurskunde heeft gemaakt.

Ga naar de jubileum website van de Vereniging voor Bestuurskunde (VB)
Lees meer over het boek ‘Maatschappelijke Bestuurskunde’
Beluister de VB podcast (via Spotify)