4 mei 2017

Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research lanceren Centre for Sustainable Animal Stewardship

Verantwoord omgaan met dieren: hoe doen wij dat?

Hoe moeten wij op een goede manier met dieren omgaan en wat is goed? Hoe kunnen mensen en dieren in harmonie samenleven? Het nieuwe Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) zoekt antwoorden op deze vragen in een open dialoog tussen wetenschap en maatschappij. CenSAS is een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research. Het centrum wordt op 9 mei 2017 officieel gelanceerd.

Sommige mensen vinden dat we dieren niet zomaar mogen gebruiken als voedsel of voor vermaak, voor anderen zijn dieren vooral een bron van inkomsten. De een vindt het geen probleem om te jagen op herten of wilde zwijnen, de ander is daar fel op tegen. Zoveel opvattingen, zoveel belangen. Des te lastiger om antwoorden en oplossingen te vinden waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Laat staan om te komen tot een zorgvuldige en verantwoorde omgang met dieren.

Hetzelfde dier in verschillende contexten.

Verbinden via dialoog

Het Centre for Sustainable Animal Stewardship wil partijen met uiteenlopende standpunten of belangen verbinden en een open dialoog op gang brengen tussen wetenschap, stakeholders en de rest van de maatschappij. De Universiteit Utrecht en Wageningen University & Research beschikken samen over veel wetenschappelijke expertise op het gebied van diergerelateerde vraagstukken. Door deze kennis samen te brengen met ideeën en visies vanuit de samenleving, wil CenSAS bijdragen aan het duurzaam en verantwoord omgaan met dieren.

Voor meer informatie:

CenSAS@uu.nl