3 april 2017

Center for World University Rankings (CWUR)

UU wereldwijd koploper in Fysische Geografie

Screenshot CWUR

Volgens het Center for World University Rankings (CWUR) is de Utrechtse vakgroep Fysische Geografie uit Utrecht wereldwijd de beste. Het onderzoek dat door de wetenschappers gedaan wordt naar processen aan het aardoppervlak en wereldwijde watervoorraden is in deze tijd van klimaatverandering en bevolkingsgroei van groot belang.

De vakgroep onderzoekt onder andere de watercyclus in de Himalaya. Het smeltwater uit het Himalayagebergte en aangrenzende bergketens vormt een belangrijke waterbron voor ruim een kwart van de wereldbevolking. Maar omdat het terrein onbegaanbaar is, en er geen degelijke observaties zijn, is niet bekend hoeveel neerslag er in de bergketens valt. Voor de waterbeschikbaarheid van ruim een miljard mensen is dit echter cruciale informatie. De Utrechtse wetenschappers concludeerden dat de hoeveelheid neerslag in het gebergte zwaar wordt onderschat.  De documentaire ‘Himalayan Water Tower’ laat zien hoe de onderzoekers te werk gaan.

CWUR

Het Center for World University Rankings (CWUR) uit de Verenigde Arabische Emiraten publiceert vanaf 2012 een ranking die prestaties van onderwijs (bij benadering) en onderzoek meet. Het centrum maakt gebruik van openbare gegevens: erkenning/prijzen van wetenschappelijk personeel en alumni, het aantal alumni dat CEO is bij een internationaal top bedrijf, aantallen publicaties en patenten, en citaties van deze beide. In de CWUR-lijst met de universiteiten met de meeste top-10 posities voor wetenschapsgebieden staat de Universiteit Utrecht op de 37ste plaats.

Himalayan Water Tower

Duurzaamheid

Door haar expertise op het gebied van Sustainability te bundelen, ontwikkelt de Universiteit Utrecht integrale oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken en draagt zij bij aan een betere toekomst voor volgende generaties. Dit thema verbindt het excellente Utrechtse duurzaamheidsonderzoek uit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen. Pathways to Sustainability is een van de vier strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht.