UU neemt afstand van FB-reactie medewerker

Update**
De universiteit heeft besloten om de medewerker die ‘Volkert waar ben je?’ onder een FB-artikel over FvD plaatste, op non-actief te stellen. Dit vooruitlopend op het gesprek hierover dat op korte termijn plaats zal vinden.

Op 21 maart kregen wij in de middag de melding dat een UU-medewerker ‘Volkert waar ben je?’ onder een FB-artikel over de overwinning van Forum voor Democratie had geplaatst. Wij vinden dit een verwerpelijke reactie, waarvan de Universiteit Utrecht nadrukkelijk afstand neemt. Dat hebben we ook laten weten op Twitter en Facebook. De medewerker is gemeld dat hij op zeer korte termijn een uitnodiging kan verwachten voor een gesprek met het Faculteitsbestuur over zijn uitlating.

De universiteit heeft van buiten en ook van binnen de universiteit verschillende klachten over de uitlating van de medewerker ontvangen. Deze klachten worden in behandeling genomen. Het College van Bestuur zal een besluit nemen over de klachten en de eventuele sancties.

De betreffende medewerker heeft op zijn persoonlijke FB-pagina excuses gemaakt voor zijn uitlating. Omdat hij aansluitend niet alleen kritiek kreeg, maar ook bedreigd werd, heeft hij zijn persoonlijke FB-account inmiddels gedeactiveerd.

De Universiteit Utrecht is van mening dat docenten een voorbeeldfunctie moeten hebben. De uitlating die de medewerker gedaan heeft, ook al was dat in de vrije tijd, staat hier haaks op. Dat betreuren wij ten zeerste.