Utrechtse student draagt bij aan kwantificeren van financiële risico’s van biodiversiteitsverlies

Nederlandse financiële instellingen hebben voor honderden miljarden euro’s aan financieringen uitstaan waarop ze mogelijk risico’s lopen als gevolg van biodiversiteitsverlies, zo berichtten De Nederlandsche Bank en het Planbureau voor de Leefomgeving gisteren. In hun rapport ‘Biodiversiteit en de financiële sector: een kruisbestuiving?’ is ook aandacht voor de financiële risico’s van het verlies van bestuivingsdiensten. Dit deelaspect van het rapport is gekwantificeerd op basis van het werk van de Utrechtse student Martijn Kramer. Zijn bijdrage is verwerkt in het gedeelte over bestuivingsdiensten op pagina 18 en 19 van het rapport.

Een quote uit het rapport: “De blootstelling van financiële instellingen aan bestuivingsafhankelijke producten bedraagt EUR 28 miljard. Deze producten komen nagenoeg allemaal voor in de landbouw, voedsel- en textielverwerkende industrie. De blootstelling aan bestuivingsafhankelijke producten bedraagt 27% van de totale uitzetting van ruim EUR 100 miljard aan de landbouw, voedsel- en textiel-verwerkende industrie. De blootstelling aan het ene bestuivingsafhankelijke product is risicovoller dan aan het andere. Dit hangt samen met de mate waarin de opbrengst van een gewas dat gebruikt wordt voor de producten afhangt van dierlijke bestuiving (pollination dependency ratio). Zo is deze ratio voor cacao gelijk aan 95% terwijl die voor tomaten 5% is. De precieze omvang van het risico hangt uiteindelijk mede af van eventuele mitigatiemaatregelen. Er zijn manieren om dit risico te beheersen, zoals het herstellen en aanleggen in landbouwgebieden van landschapselementen die aantrekkelijk zijn voor dierlijke bestuivers, het inzetten van de niet-wilde honingbijen van imkers of het telen van gewasvarianten die niet van dierlijke bestuiving afhankelijk zijn.”

Masterprogramma

Kramer volgt het masterprogramma Sustainable Business and Innovation. Zijn begeleiders zijn dr. Pita Verweij en dr. René Verburg.

Media-aandacht

Over het rapport verschenen inmiddels ook artikelen in onder andere de Volkskrant, Trouw en het Financieele Dagblad.